Algemene ziekten en geneesmiddelengebruik in relatie tot mondgezondheid

Kennis van algemene ziekten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes en stollingsstoornissen, is een voorwaarde om als mondhygiënist verantwoord te kunnen werken. In een vergrijzende bevolking neemt het ziektepercentage toe en daarmee ook het geneesmiddelengebruik. Zowel algemene ziekten als geneesmiddelen kunnen zich manifesteren in en rond de mond. Verschillende geneesmiddelen kunnen elkaars effect versterken of onbedoelde bijwerkingen veroorzaken. Een goede en betrouwbare anamnese is daarbij onontbeerlijk. Dat alles maakt dat het belangrijk is dat de mondhygiënist hiervan voldoende kennis heeft.

Leerdoelen
De cursist:
– kent de veel voorkomende algemene ziekten
– kan de uitkomst van de medische anamnese interpreteren
– weet hoe met de ASA classificatie om te gaan
– kent de interacties tussen algemene ziekten en het mondhygiënistisch handelen
– kent de interacties tussen geneesmiddelengebruik en mondhygiënistisch handelen
– herkent effecten van geneesmiddelengebruik in en om de mond
– kent de interacties van geneesmiddelen

Werkvorm
Deze cursus beoogt een overzicht te geven van: het zinvol werken met een anamnese, relevante algemene ziekten en geneesmiddelen, interacties van geneesmiddelen en manifestaties/bijwerkingen hiervan in en rond de mond.

Docent
Prof. Dr. R.R.M. Bos, kaakchirurg, is werkzaam in het Universitair Medisch Centrum Groningen. Hij is betrokken bij vele gezondheidszorgopleidingen in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het onderwijs in de lokale anesthesie aan studenten Mondzorgkunde en Tandheelkunde.

Algemene informatie
Datum: Vrijdag2 oktober 2020, 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Koningshof Doorn, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn

Cursusprijs:
€ 340,- NVM-leden
€ 405,- niet NVM-leden
Exclusief het boek ‘Algemene ziekteleer voor tandartsen’.
Graag aangeven of je boek wenst aan te schaffen.

Aantal deelnemers: 30 maximaal
KRM: 6 Mondzorg-punten
CanMeds: Vakinhoudelijk handelen (Mondzorg) & Kennis en wetenschap


Inschrijven voor Algemene ziekten en geneesmiddelengebruik in relatie tot mondgezondheid

Ben je NVM-lid of heb je een (gast)account? Log dan nu in.
 
Plaats
Doorn
Startdatum
vr 02 oktober 2020
Prijs
405
 

Persoonsgegevens

Adresgegevens


NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl