Cariësdiagnostiek en modern cariësmanagement

Modern cariësmanagement behelst naast vroegtijdige detectie ook het bepalen van de activiteit van de carieuze laesie (cariësdiagnostiek) en het vaststellen van het cariësrisico van de patiënt. Hierop volgt een behandelingsaanpak die terughoudender en minder invasief is en primair gericht is op gezondheidswinst.
Er is een scala aan (vroeg)diagnostische middelen. Maar hoe valide zijn deze? Hoe kunnen we de juiste inschatting maken van het cariësrisico van onze patiënt? Hoe hanteren we de beginselen van minimaal invasieve tandheelkunde? Door de toenemende vergrijzing zal de prevalentie van wortelcariës toenemen. De (preventieve) behandeling van wortelcariës vraagt om een specifieke aanpak die aan de orde wordt gesteld. Deze onderwerpen worden behandeld en geven inzicht op welke principes modern cariësmanagement is gebaseerd.

Leerdoelen
De cursist:
– heeft inzicht in de etiologie van cariës
– is op de hoogte van het belang van vroegdiagnostiek van cariës
– kan een cariësrisicoanalyse maken
– kan een preventieve strategie ontwikkelen gebaseerd op het Nexø model
– heeft kennis genomen van de verschillende behandelopties bij diepe carieuze laesies
– is op de hoogte van de (preventieve) behandeling van wortelcariës

Werkvorm
Dit is een interactieve cursus waarbij volop ruimte is voor discussie. Aan de hand van casuïstiek worden de deelnemers uitgedaagd om een adequaat zorgplan op te stellen.

Docent
Dr. Guus van Strijp studeerde in 1978 af aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in 1996 aan de UvA op het proefschrift ‘Bacterial colonization and degradation of dentine’. Tot 1 augustus 2020 werkzaam aan ACTA waar hij zich bezig hield met het coördineren van het onderwijs in de cariologie binnen ACTA en onderwijs gaf aan tandheelkundige-, mondzorgkundige- en postinitiële opleidingen.
Naast zijn onderwijstaak houdt hij zich bezig met onderzoek naar cariëspreventieve middelen en naar aspecten van dentinecariës. Hij publiceert hierover regelmatig in (inter)nationale tijdschriften.

Algemene informatie
Datum: Vrijdag 5 maart 2021, 9.30 -17.00 uur
Locatie: Van der Valk Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen

Cursusprijs:
€ 490,- NVM-leden
€ 590,- niet NVM-leden

Aantal deelnemers: 24 maximaal
KRM: 6 Mondzorg-punten
CanMeds: Vakinhoudelijk handelen & Kennis en wetenschap


Inschrijven voor Cariësdiagnostiek en modern cariësmanagement

Ben je NVM-lid of heb je een (gast)account? Log dan nu in.
 
Plaats
Breukelen
Startdatum
vr 05 maart 2021
Prijs
590
 

Persoonsgegevens

Adresgegevens


NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl