Het Periodiek Mondonderzoek

Het periodiek mondonderzoek (PMO) is een belangrijk preventief instrument in de mondzorg, vooral door het ‘periodieke’ karakter ervan. Waar in het verleden de nadruk bij het uitvoeren van een PMO vooral lag op het opsporen van problemen en het aandragen van oplossingen daarvoor, verschuift de focus steeds meer in de richting van het (vroegtijdig) opsporen en waar mogelijk beperken van (risico’s op) schadelijke processen. Naast de ‘mondziekten’ tandbederf en botafbraak zijn er nog 6+2 (schadelijke) processen die van invloed zijn op de (prognose van) mondgezondheid. Gebitsontwikkeling en gebitsslijtage zijn twee van die processen. Tijdige opsporing van (het risico op) relevante processen en het vaststellen van een bij een specifiek individu passende aanpak van deze risico’s, processen en daaruit (mogelijk) voortkomende problemen vereist een systematische benadering, waarbij de begrippen zorgwens, zorgdoel, zorgplan en zelfzorg centraal staan. In deze cursus wordt de theorie achter het PMO behandeld en ‘ruiken’ de cursisten aan de hand van casuïstiek aan het uitvoeren van een PMO in praktijk. Om zo inzicht te verkrijgen in de toepassing van een systematiek die tot leidt tot adequate zorgplanning en doelmatige zorgverlening.

Leerdoelen
De cursist:
– is op de hoogte van de Richtlijnen PMO, Patiëntendossier en Tandheelkundige Radiologie
– kent de theorie voor de uitvoering van PMO en kan deze in de praktijk toepassen
– kan op basis van een correcte risicoanalyse een passend zorgdoel en zorgplan opstellen
– is in staat om de uitkomsten van het PMO goed te documenteren

Werkvorm
Op een interactieve wijze wordt de theorie behandeld voor uitvoering van een PMO. In kleine groepen wordt aan de hand van casuïstiek geoefend met de toepassing van het PMO.

Docent
Drs. Herman Wiegman (RU Utrecht, 1977) was werkzaam als algemeen practicus en na zijn afstuderen als socioloog (VU, 1987) daarnaast een aantal jaren als organisatieadviseur bij KPMG. Sinds 2003 is hij verbonden aan ACTA. Zijn tandheelkundige activiteiten binnen en buiten ACTA zijn erop gericht om tandheelkundig handelen uitsluitend te laten plaatsvinden in het bredere kader van (mond)zorg op de langere termijn, met daarbij een centrale rol voor zorgdoel en zorgplan.

Algemene informatie
Datum: Vrijdag 26 juni 2020, 9.30 – 17.00 uur
Locatie: Hofmeester Dental B.V. , Andries Copierhof 2, 3059 LM Rotterdam

Cursusprijs:
€ 425,- NVM-leden
€ 510,- niet NVM-leden

Aantal deelnemers: 16 maximaal
KRM: 6 Mondzorg-punten
CanMeds: Vakinhoudelijk handelen (Mondzorg) & Kennis en wetenschap


Inschrijven voor Het Periodiek Mondonderzoek

Ben je al een NVM-lid of heb je al een (gast)account? Log dan nu in.
 
Plaats
Rotterdam
Startdatum
vr 26 juni 2020
Prijs
510
 

Selecteer eerst een type en vervolgens de onderdelen waar u voor wilt inschrijven


Persoonsgegevens

Adresgegevens


NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl