WACHTLIJST (VOLGEBOEKT) Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde (basis)

Een te hoge dosis straling heeft nadelige gevolgen voor de gezondheid van zowel de patiënt als de mondhygiënist. Een training voor het omgaan met en beheren van röntgenapparatuur is belangrijk en zelfs wettelijk vastgelegd. Een vakbekwaam gekwalificeerd persoon kan aantonen dat hij/zij voldoet aan de regels van de overheid. De cursist kan na afloop van de cursus uitleggen wat de stralingsbelasting is en wat het risico is die met tandheelkundige röntgentoepassingen gepaard gaan. Daarnaast is de cursist o.a. in staat voorschriften te schrijven, toe te zien op het werken volgens deze voorschriften en op het niet naleven van de voorschriften te handhaven.

Deze tweedaagse cursus wordt verzorgd door NRG en omvat alle benodigde kerncompetenties voor het veilig werken met röntgenstraling. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de werking van een röntgenbuis, het reduceren van dosis, biologische effecten van ioniserende straling en de relevante wet- en regelgeving op het gebied van stralingsbescherming.

Leerdoelen
De cursist:
– kan aan de hand van diagnostische referentiewaarden en kennis van de radiobiologie uitleggen hoe gevaarlijk de stralingsdosis van een röntgenopname is en kan de toepassing van straling daarmee gegrond rechtvaardigen.
– kan uitleggen hoe een röntgenbuis werkt, hoe de röntgenbundel te beïnvloeden is door buisspanning en mAs-getal aan te passen en welk effect dit heeft op de dosis.
– kan als toezichthoudend medewerker stralingsbescherming optreden in een praktijk.
– kan de stralingsbescherming binnen de praktijk zelf organiseren doordat hij op de hoogte is van de relevante wet- en regelgeving en de betrokken organisaties.

Werkvorm
De cursus bestaat uit een deel zelfstudie (gemiddeld 10 uur per cursusdag) en twee contactdagen met interactieve uitleg, gericht op je eigen beroepspraktijk.
Aan het eind van elke dag wordt een examen afgenomen over die dag. Beide examens moeten met een voldoende worden afgerond.
Bij positief resultaat ontvang je een gewaarmerkt certificaat, een wettelijke erkende verklaring, die je nodig hebt om mee te kunnen doen aan het experiment.
Certificaten worden verstuurd via NVM-educatie.

Let op: Voor deze cursus dien je eenmaal in de vijf jaar een update te volgen.

Docenten
Michel Koster, werkzaam als consultant stralingsbescherming bij NRG en door zijn passie voor lesgeven tevens opleidingsverantwoordelijke en docent. Opgeleid tot radiodiagnostisch laborant en stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van algemeen coördinerend deskundige

Amber Schavemaker, werkzaam als consultant stralingsbescherming bij NRG en tevens docent en stralingscontroleur. Didactisch opgeleid tot docent natuur- en scheikunde voor het middelbaar (beroeps) onderwijs. Haalt veel werkplezier uit de afwisseling tussen theorie en praktijk.

Algemene informatie
Datum:
WACHTLIJST (VOLGEBOEKT) Woensdag 20 januari 2021 (dag 1) en woensdag 27 januari 2021 (dag 2)
Cursustijden van 9.30 – 18.00 uur
Locatie: Koningshof Doorn, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn

Donderdag 1 april 2021 (dag 1) en donderdag 8 april 2021 (dag 2)
Cursustijden van 9.30 – 18.00 uur
Locatie: Koningshof Doorn, Kerkplein 1, 3941 HV Doorn

Cursusprijs:
€ 795,- NVM-leden en niet NVM-leden

Kosten herexamen: € 199,65
Inzage (30 min) + herexamen: € 260,15
Examenbespreking (1,5 uur) + herexamen: € 381,15

KRM: 13 Mondzorg-punten
CanMeds: Vakinhoudelijk handelen & Kennis en wetenschap


Inschrijven voor WACHTLIJST (VOLGEBOEKT) Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming tandheelkunde (basis)

Ben je NVM-lid of heb je een (gast)account? Log dan nu in.
 
Plaats
Doorn
Startdatum
wo 20 januari 2021
Prijs
795
 

Persoonsgegevens

Adresgegevens


NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl