Leergang Parodontologie

De Leergang Parodontologie (LP) is een door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geaccrediteerde post-HBO-opleiding. Dit betekent dat voor het tot stand komen van de LP een uitvoerige toetsingsprocedure is doorlopen en dat ieder jaar een voortgangsrapportage wordt samengesteld. De initiële aanvraag maar ook de voortgangsrapportages worden door een onafhankelijke adviescommissie, die representatief is voor het werkveld van de parodontologie, beoordeeld. Met deze procedure is een permanente bewaking en verbetering van de LP gegarandeerd en voldoet de LP aan de kwaliteitseisen van een officieel erkende Registeropleiding.

De LP is in het leven geroepen om de rol van de mondhygiënist in het parodontale behandelingstraject en de samenwerking met andere mondzorgprofessionals te versterken. Als mondhygiënist wordt je veelal verantwoordelijk gesteld voor het paro-traject, waardoor de klinische analyse en interpretatie op jouw schouders rusten. Echter je voelt je hier niet altijd toe in staat, of je kunt het onvoldoende onderbouwen of niet doelgericht communiceren om de succescriteria van de parodontale behandeling te bereiken.

Om als mondhygiënist de klinische informatie kritisch en gedegen over te kunnen brengen biedt de LP een verdieping aan op het gebied van de klinische parodontologie om inzichten te verwerven en een beter begrip van de pathofysiologie te krijgen. Met behulp van deze kennis kunnen patiënten met complexe parodontale problemen succesvoller behandeld worden en kan daarnaast succesvoller samengewerkt worden evenals het parodontale behandelproces succesvoller aangestuurd worden.

Op deze manier wordt het kwalitatieve handelen in de parodontologie gezamenlijk aangepakt en wordt geïnvesteerd in een effectievere maar ook efficiëntere inrichting van de mondzorg.
samenwerking met andere mondzorgprofessionals binnen het mondzorgteam versterkt, en wordt het kwalitatieve handelen in de parodontologie gezamenlijk aangepakt.

Het derde cohort van de LP gaat vrijdag 18 juni 2021 van start. Heb je affiniteit met parodontologie en wil je je verder verdiepen en verbreden binnen de parodontologie?
Dan is de LP wellicht iets voor jou!

Ervaringen cursisten en commissieleden

Eléa Kooiman – van der Wal (cursist cohort 1 en lid examencommissie cohort 2)

“Nadat ik de leergang parodontologie had afgerond ben ik hard gaan werken aan mijn rol als intermediair tussen de tandarts en de parodontoloog. Hierdoor krijg ik nu regelmatig patiënten doorverwezen met de vraag of ik eerst eens wil kijken naar een probleem en of ik dan verdere acties wil ondernemen. De reactie van patiënten is heel goed, ze zien dat het samenwerken, ook al zitten we niet onder 1 dak, ontzettend goed gaat. Inmiddels werk ik met een parodontoloog waarmee ik de afspraak heb dat ik de intake doe of anders gelijk instuur voor een flap. Op deze manier werken we echt met elkaar samen!”

Lees verder over Eléa's ervaringen

 

“Toen ik begon met de leergang heb ik ook een goede samenwerking gehad met een parodontoloog die mij hielp bij de casussen, extra informatie en uitleg gaf en mij ook het behandelplan liet bepalen in overleg met haar. Hier leer je ontzettend veel van.

Inmiddels werk ik met een parodontoloog waarmee ik de afspraak heb dat ik de intake doe. Ik had vaak al uitleg gegeven aan mijn patiënt over bijvoorbeeld de flapoperatie, daarna zou de patiënt weer voor een intake naar de parodontoloog moeten en zou de patiënt hetzelfde verhaal horen. Dit is niet efficiënt en financieel onvriendelijk.

Alleen wanneer ik twijfel plan ik een intake in bij de parodontoloog en anders plannen we meteen de chirurgische afspraak in. Als mondhygiënist die de leergang parodontologie heeft gedaan vervul ik nu mijn rol als intermediair tussen de tandarts en de parodontoloog. Natuurlijk is me dit niet aan komen vliegen en heb ik er zelf veel voor moeten doen om deze afspraken met collega’s te maken, maar het resultaat is er!”

 

De toegevoegde waarde volgens cursisten van cohort 2:

“Wij zijn steviger in onze schoenen gaan staan en hebben meer zelfvertrouwen gekregen, omdat wij de parodontologie beter begrijpen en klinische inzichten hebben verworven. Daarnaast kunnen wij onze behandelkeuzes beter toelichten aan zowel patiënten als collega’s, omdat wij onderbouwde kennis in de parodontologie hebben ontwikkeld. Hierdoor zijn onze behandelresultaten beter en bereiken we meer met onze patiënten.”

 

Wouter Broekema (voorzitter adviescommissie en lid van de examencommissie)

“Als cursist van de LP word je uitgedaagd om paropatiënten met complexe problemen adequaat te behandelen door kritisch te reflecteren en goed klinisch te redeneren. Het maakt je een kritische behandelaar, waardoor je vak uitdagender wordt. De LP biedt mijns inziens een echte meerwaarde aan de mondhygiënist die affiniteit heeft met parodontologie. Ik was tijdens het examen erg onder de indruk van het niveau van de cursisten.”

Lees verder over Wouters ervaringen

 

“Ik ben Wouter Broekema en als mondhygiënist lid van de adviescommissie van de Leergang Parodontologie. De adviescommissie houdt zich onder andere bezig met de vraag of het curriculum van de Leergang Parodontologie is afgestemd op de behoeften van het werkveld en of er voldoende aansluiting is op de beroepspraktijk.

Begin december 2020 hebben vijf cursisten van cohort 2 hun Leergang mogen afsluiten middels een casusdocumentatie en presentatie. De werkervaring van de cursisten was zeer divers; van een recent afgestudeerde mondhygiënist tot aan een routinier werkzaam in een parodontologiepraktijk. Ik mocht deze dag aanwezig zijn als mede-examinator. Een mooi moment om als lid van de adviescommissie te zien hoe een eindproduct van de Leergang eruit komt te zien met alle verworven kennis en kunde.

Ik moet zeggen dat ik erg onder de indruk was van het gemiddelde niveau van de cursisten. De casussen die waren uitgewerkt betroffen complexe patiënten met ernstige parodontale problematiek. Als cursist van de Leergang Parodontologie word je uitgedaagd om juist deze patiënten adequaat te behandelen. Tijdens het examineren viel op hoe uitgebreid de casussen wetenschappelijk onderbouwd werden. Ook het klinisch redeneren kwam goed aan bod. Je wordt in de Leergang gestimuleerd om na te denken over je bevindingen bij patiënten en de stappen die je neemt. Ik doe iets omdat ik het altijd zo doe is niet aan de orde!

Vragen kwamen voorbij zoals; waarom zijn de resultaten zoals ze zijn? Is de parodontale verbetering te wijten aan de zelfzorg van de patient of ligt het aan de curatie van de behandelaar, of is het de combinatie? Wat zijn je parodontale zorgdoelen met deze patient? Kun je wat zeggen over de mate van progressie van de problematiek? Dit soort vragen leer je te beantwoorden in de Leergang. Ook is zelfreflectie belangrijk in de Leergang. Je leert de grenzen te zien van de niet-chirurgische parodontale therapie. Het maakt je een kritische behandelaar en daardoor word je vak uitdagender.

Leuk om te zien tijdens de examendag was dat er ook diverse samenwerkingen waren ontstaan tijdens de Leergang, zoals samenwerking met een parodontoloog voor een deelbehandeling of chirurgisch traject. Dit soort samenwerkingen zijn in het belang van de patiënt en kunnen leiden tot een beter eindresultaat.

De Leergang Parodontologie biedt mijns inziens een echte meerwaarde aan de mondhygiënist die affiniteit heeft met parodontologie. Tijdens de examendag zag ik de motivatie en het enthousiasme terug bij de cursisten tijdens de presentaties. Door de verdieping en verbreding die de Leergang biedt word je vak weer een stukje spannender. De Leergang motiveert je om een stap verder te komen met je paropatiënt!”

 

Bekijk ook de ervaringen van Nikki en Brahim:

 

Schrijf je in voor de Leergang Parodontologie!

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl