Leergang Parodontologie

De Leergang Parodontologie (LP) is een door het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) geaccrediteerde post-hbo-opleiding. De LP is in het leven geroepen om mondhygiënisten een verdieping aan te bieden op het gebied van de klinische parodontologie, zodat zij inzichten verwerven en een beter begrip van de pathofysiologie verkrijgen om patiënten met parodontale problemen op zelfstandige wijze te coachen en binnen de contouren van het eigen beroepsdomein te behandelen. Via de LP wordt de rol van de mondhygiënist en de samenwerking met andere mondzorgprofessionals binnen het mondzorgteam versterkt, en wordt het kwalitatieve handelen in de parodontologie gezamenlijk aangepakt.

De LP bestaat uit 3 studieonderdelen:
– toetsen van kennis op het gebied van de algemene mondzorg incl. de basale
parodontologie
– ontwikkelen van kennis en inzicht in de speciële parodontologie
– behandelen van paropatiënten vanaf de intake tot en met de herbeoordeling,
casusdocumentatie en examen

Ben je mondhygiënist? Heb je affiniteit met de parodontologie en wil je je verder verdiepen en verbreden binnen de parodontologie?
Dan is de LP wellicht iets voor jou!!

Vrijdag 28 juni 2019 is het tweede cohort van de post-hbo Leergang Parodontologie gestart.

Wil je op de hoogte gehouden van een volgend cohort? Stuur een mail naar educatie@mondhygienisten.nl

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl