Leergang Parodontologie – programma

 

Studieprogramma tweede cohort
De LP bestaat uit drie studieonderdelen:

De LP is zodanig ingericht dat de cursist de nodige zelfsturing heeft ten aanzien van het organiseren en plannen van het te doorlopen studietraject, daar eveneens wordt nagestreefd dat de cursist zich op een autonome wijze ontwikkelt.

Na het succesvol afronden van de LP wordt een officieel diploma uitgereikt.

 

Docenten
Dr. Schelte Fokkema, parodontoloog (hoofddocent)
Dr. Vanessa Hollaar, mondhygiënist  (docent cursus Weet wat je leest! (EBP))
Drs. Jeroen Zweers, parodontoloog (gastdocent seminar 5)
Dr. Hugo van Beurden, microbioloog (gastdocent seminar 6)
Dr. Daniël Oortgiesen, parodontoloog & implantoloog (gastdocent seminar 7)

 

Studielast tweede cohort
Voor de LP staan 441 studiebelastingsuren (SBU), bestaande uit 108 contacturen en 333 uren zelfstudie (o.a. voorbereiden assessments, voorbereidende opdracht EBP-cursus, bestuderen van verplichte en relevante literatuur, artikel- en casuspresentatie, thesis en voorbereiden examen).
Download het overzicht studiebelasting LP.

 

Meer informatie?
Neem contact met ons op.
Telefoonnummer 030-657 1985
E-mail educatie@mondhygienisten.nl

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl