Leergang Parodontologie – programma

 

Studieprogramma derde cohort
De LP bestaat uit drie studieonderdelen:

De LP is gericht op het vergroten van het zelfoplossend vermogen en het ontwikkelen van autonomie. Verder heeft de cursist de nodige zelfsturing voor het organiseren en plannen van het te doorlopen studietraject.

Na het succesvol afronden van de LP wordt een officieel diploma uitgereikt.

Docenten
Dr. Schelte Fokkema, parodontoloog (hoofddocent)
Dr. Vanessa Hollaar, mondhygiënist  (docent cursus Weet wat je leest! (EBP))
Drs. Jeroen Zweers, parodontoloog (gastdocent seminar 5)
Dr. Hugo van Beurden, microbioloog (gastdocent seminar 6)
Dr. Daniël Oortgiesen, parodontoloog & implantoloog (gastdocent seminar 7)
Drs. Remco Koffijberg (docent communicatietrainingen)

Studielast derde cohort
Voor de LP staan 455,5 studiebelastingsuren (SBU), bestaande uit 109 contacturen en 346,5 uren zelfstudie (o.a. voorbereiden assessments, voorbereidende opdracht EBP-cursus, bestuderen van verplichte en relevante literatuur, artikel- en casuspresentatie, thesis en voorbereiden examen).
Download het overzicht studiebelasting LP

Inschrijf je nu in!

Meer informatie?
Neem contact met ons op.
Telefoonnummer 030-657 1985
E-mail educatie@mondhygienisten.nl

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl