Nederlands tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM)

NVM mondhygiënisten geeft een eigen vaktijdschrift uit: het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne (NTvM). Het NTvM verschijnt acht keer per jaar en kent een onafhankelijke journalistieke redactie.

Het NTvM heeft als doel Nederlandse mondhygiënisten te ondersteunen bij hun beroepsuitoefening, zowel vakinhoudelijk als maatschappelijk. Het tijdschrift informeert in dit kader over nieuwe ontwikkelingen, biedt achtergrondinformatie en stimuleert discussie. NVM-mondhygiënisten nodigt op deze wijze mondhygiënisten uit om de kwaliteit van de eigen zorg te reflecteren en de eigen praktijkvoering en arbeidsomstandigheden waar mogelijk te verbeteren. Enkele pagina’s zijn exclusief voor informatie vanuit de vereniging. Het lidmaatschap van NVM-mondhygiënisten is onlosmakelijk verbonden met het vaktijdschrift NTvM.

Redactie
U bereikt de redactie van het NTvM via redactie@mondhygienisten.nl.

Adverteren?
Voor informatie over adverteren (o.a. personeelsadvertenties) in het NTvM verwijzen wij u door naar Cross Media Nederland, telefoon 010 742 10 20 of zorg@crossmedianederland.com.

Tariefkaart 2020

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl