maandag 29 augustus 2016

Evaluatie Week van de Mondhygiënist 2016

Van 14 tot en met 20 maart 2016 vond de landelijke Week van de Mondhygiënist (WvdM) plaats. U heeft hierover in het NTvM en in andere NVM-media kunnen lezen. Tijdens de WvdM werd aan de bezoekers gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Daarnaast vulden de deelnemende NVM-mondhygiënisten een persoonlijke evaluatie in. NVM-mondhygiënisten wil de resultaten graag met u delen!


Evaluatie deelnemende mondhygiënisten
Tijdens de WvdM openden 156 NVM-mondhygiënisten van  139 mondzorgpraktijken hun deuren voor het Nederlandse publiek. Enkele maanden na dato hebben 75 mondhygiënisten de evaluatiedocumenten geretourneerd. Het merendeel gaf gratis mondzorgadvies als activiteit in de WvdM (81,3%). Ruim een derde organiseerde een activiteit in/rondom de praktijklocatie(34,9%) gericht op kinderen (21,6%), jeugd (20%), volwassenen (38,7%) of ouderen (21,3%). Een enkeling richtte de activiteit op een andere doelgroep (4%)  bijvoorbeeld, studenten of personeel van een verzorgingsinstelling. Verder organiseerde ruim een derde een activiteit op een andere locatie (15,3%) gericht op kinderen (10,8%), jeugd (5,4%), volwassenen (8,1%) of ouderen (7,0%). Een enkeling richtte daarbij de activiteit op een andere doelgroep (2,7%)  bijvoorbeeld jonge ouders. Een tiende (9,3%) geeft aan de activiteit tijdens de WvdM anders te hebben ingevuld.

Ook organiseerde de deelnemende mondhygiënisten activiteiten in de vorm van promotie. Promotie  vond voornamelijk plaats via de website (58,7) www.weekvandemondhygienist.nl;  Facebook(60%); via de posters+flyers met tekst ‘slechte adem….’  (49,3%). Minder werd er gepromoot via Twitter (5,3%), lokale krant (18,3%), regionale krant (7%), landelijke krant (1,4%), landelijke radio (2,7%), lokale tv (4%), regionale tv (1,3%), landelijke tv (1,3%). Een vijfde (18,6%) geeft aan op een andere manier te hebben gepromoot.

Redenen om mee te doen aan de WvdM worden ongeveer gelijk gewaardeerd; het vergroten van de naamsbekendheid van de mondhygiënist (84%), bekendheid bevorderen van het beroep/vak (86,7%), promoten mondzorgpraktijk (74,7%), bevorderen van de mondgezondheid (70,7%).

Ruim een derde (38%) geeft aan dat de deelname aan de WvdM niet heeft opgeleverd wat ze ervan hadden verwacht. Daarvan geeft een groot deel aan dat ‘er weinig animo voor de WvdM was’. Ruim een derde (35,3%) geeft aan dat de deelname wel heeft opgeleverd wat ze ervan hadden verwacht en een kwart (26,8%) is hierin neutraal . Toch overweegt het merendeel (93,9%) om volgend jaar weer deel te nemen.

Tot slot, worden de NVM-nieuwe publieke campagne materialen verschillend beoordeeld; de tv commercial krijgt een 6,2; de radiocommercial een 6,6; de  posters+flyers met tekst ‘slechte adem….’ met een 5,8.

Evaluatie bezoekers
In de week van 14 tot en met 20 maart bezochten veel bezoekers de deelnemende mondzorgpraktijken voor advies over hun mondgezondheid. Verdeeld over zes dagen namen 138 bezoekers, met een gemiddelde leeftijd van 44 jaar en waarvan het merendeel vrouw (64,5%), plaats in de behandelstoel voor een ‘gratis mondzorgadvies’. Geen enkele bezoeker heeft gezond tandvlees ( DPSI-score van  0), een derde van de bezoekers (31,1%) heeft licht ontstoken tandvlees (DPSI-score van 1 en 2) en meer dan twee derde (66,0%) heeft op één of meerdere plaatsen verdiepte pockets (DPSI-score van 3-. 3+ en 4).

122 bezoekers vulden een enquête in waarin onder andere werd gevraagd naar de demografische gegevens en het bezoekgedrag aan een professionele mondzorgverlener (de mondhygiënist en de tandarts). Een derde van de bezoekers (30,3%) was man en ruim twee derde (65,6%) vrouw. De gemiddelde leeftijd van de bezoeker was ongeveer 46 jaar met als hoogst genoten opleiding respectievelijk: wo (3,3%), hbo (28,7%), mbo (18,9%), vmbo (9,0%), havo/vwo (18,0%), mavo (17,2%), lager onderwijs (4,1%), anders (0,8%). Van deze bezoekers heeft bijna twee derde (59,9%) nog nooit een bezoek gebracht aan de mondhygiënist in de afgelopen drie jaar.

Media en het sociale netwerk blijken erg belangrijke communicatiemiddelen richting de zorgconsument te zijn. Ook de flyers en posters van de Week van de Mondhygiënist en mond-tot-mond reclame via de tandarts of mondhygiënist zijn belangrijke communicatiemiddelen. Ook promotie bij de verloskundige, huisarts, e.d. heeft een positieve bijdrage geleverd.

Hoe hoorde u voor het eerst van de Week van de Mondhygiënist?
via familie, vriend/bekende: 36,1%
via de lokale krant: 18,9%
via de regionale krant: 5,7%
via de landelijke krant: 3,3%
via lokale radio: 6,6%
via de lokale tv: 3,3%
via de regionale tv: 23,0%
ik heb eerder de WvdM bezocht: 1,6%

Het merendeel van de bezoekers was voor de WvdM 2016 bekend met de mondhygiënist enkel van naam (47,5%) of van naam en weet van de mondhygiënist doet (18,0%). Ruim een derde (34,4%) was niet bekend met de mondhygiënist voor de WvdM 2016. ‘Interesse voor een bezoek aan de mondhygiënist’ en/of ‘uit interesse voor gratis mondzorgadvies’ waren de voornaamste triggers voor de bezoekers om een deelnemende mondzorgpraktijk te bezoeken. Ook reeds bestaande klachten in de mond en doorverwijzing van de tandarts zijn redenen om een deelnemende mondhygiënist te bezoeken.

Waarom bent u naar de mondzorgpraktijk gekomen?
interesse bezoek mondhygiënist: 29,5%
interesse gratis mondzorgadvies: 60,7%
uit nieuwsgierigheid: 15,6%
Anders: 16,5%

Een derde van de bezoekers is van plan om na de WvdM 2016 een mondhygiënist te bezoeken en heeft intussen een afspraak gemaakt (31,1%) of is van plan om binnenkort een afspraak te maken (12,3%). Voor een klein aantal bezoekers is dit niet van toepassing, want zij gaan al naar de mondhygiënist (8,2%). Bijna de helft (48,4%) geeft aan niet van plan te zijn om na de WvdM een mondhygiënist te bezoeken.

Een ruime meerderheid van de bezoekers van de Week van de Mondhygienist geeft aan tevreden tot zeer tevreden te zijn (86,9%). Bovendien zouden bijna alle bezoekers (91,8%) de bezochte mondzorgpraktijk aanbevelen aan familie en vrienden. Een uitkomst om trots op te zijn!

Op naar 2017! Denkt u ook mee?
In de komende maanden zal hard worden gewerkt aan de voorbereidingen van de Week van de Mondhygiënist 2017. Deze vindt plaats van maandag 20 tot en met zaterdag 25 maart. Heeft u ideeën over de invulling? Laat het ons weten via communicatie@mondhygienisten.nl.

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de actieweek. We hopen ook in 2017 op uw medewerking!

Meld u alvast aan!
Nadere informatie volgt spoedig, maar geef u vast op voor deelname via: weekvandemondhygienist@mondhygienisten.nl.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl