dinsdag 20 september 2016

6 knelpunten bij preventie tanderosie

Wat zijn de succesfactoren en knelpunten bij de preventie van tanderosie bij kinderen?

Kelsey Picauly (vierde jaars student Voeding en Diëtetiek) deed voor haar afstudeerscriptie onderzoek naar de preventie van tanderosie bij kinderen (screening, diagnose, voedingsanamnese, voorlichting en adviezen) Zij interviewde hiervoor mondzorgverleners in een  aantal tandarts / mondzorgpraktijken.

Hieronder beschrijft zij de belangrijkste knelpunten genoemd door mondzorgverleners en geeft zij mogelijke oplossingen. De oplossingen zijn mede gebaseerd op de door de mondzorgverleners genoemde succesfactoren. Lees verder…

Bron: www.voedingenmondgezondheid.nl

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl