dinsdag 15 augustus 2017

NVM-adviessalarisschaal 2017

De cao Ziekenhuizen met een looptijd tot 2019 is definitief. De tekst van de cao wordt eind augustus gepubliceerd. Vooruitlopend daarop zijn al wel de nieuwe salarisschalen openbaar gemaakt. De NVM-adviessalarisschaal is gebaseerd op de cao Ziekenhuizen. NVM-mondhygiënisten heeft de NVM-adviessalarisschaal aangepast aan de hand van de in de nieuwe cao genoemde verhogingen. Bekijk de NVM-adviessalarisschaal van 1 juli 2017. Per 1 juli 2018 wordt een tweede verhoging doorgevoerd.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl