vrijdag 07 januari 2022

Benoeming leden Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid

De Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV) is een onafhankelijke adviescommissie die de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport adviseert over erkenning van diploma’s van buitenlandse beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. De commissie mondhygiënisten bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en secretaris vanuit het ministerie, aangevuld met twee leden en éen plaatsvervangend lid namens de opleidingen en eenzelfde aantal vanuit NVM-mondhygiënisten.

Het ministerie van VWS heeft de volgende personen benoemd als lid van de Commissie Buitenslands Gediplomeerden Volksgezondheid (CBGV): Ria Kersbergen en Ellen van Schaik-Simons. En als plaatsvervangend lid-deskundige: Dagmar Else Slot en Suzanne Janssen. De benoeming is ingegaan met ingang van 1 december 2021 voor een periode van vier jaar.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl