Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

vrijdag 28 augustus 2020

Corona-update: regels inzetbaarheid mondzorgverlener aangepast

Het RIVM heeft de richtlijn rond het testbeleid en de inzet van zorgmedewerkers buiten het ziekenhuis aangepast. De regels voor wanneer mondzorgverleners wel en niet mogen werken in coronatijd zijn als gevolg hiervan aangescherpt.

De volgende regels uit de Richtlijn inzet en testbeleid zorgmedewerkers van het RIVM gelden nu voor mondzorgverleners die zorg verlenen maar geen klachten hebben:

Inzetbaarheid mondzorgverlener zonder klachten  
teruggekeerd uit een risicogebied/-land met (code oranje/rood) thuisblijven/quarantaine tot 10 dagen na terugkeer
met een positief geteste huisgenoot thuisblijven/quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact
met een positief getest nauw contact thuisblijven/quarantaine tot 10 dagen na het laatste contact
met huisgenoot met luchtwegklachten en koorts en/of benauwdheid thuisblijven/quarantaine tot de testuitslag van huisgenoot bekend is

De quarantaineperiode van 10 dagen blijft ook gelden als er in die periode een test op SARS-CoV-2 wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld vanwege klachten) en de uitslag negatief is.

 

Uitzondering op de quarantaine: continuïteit van zorg

Er geldt één uitzondering op deze uitgangspunten. Als de continuïteit van zorg in het geding komt (bijvoorbeeld door dreigende personele krapte), mag de mondzorgverlener die geen klachten heeft gedurende de quarantaineperiode wel aan het werk blijven in de praktijk, uiteraard met inachtneming van de Leidraad Mondzorg Corona.

 

Zelf criteria formuleren over voortgang zorg

Praktijken mogen zelf criteria (eventueel met benoemen van specifieke functies) formuleren wanneer de continuïteit van zorg in het geding komt. Werkgevers kunnen deze criteria in overleg met de bedrijfsarts, het personeel en eventueel de GGD formuleren. Ze moeten daarnaast waarborgen dat de mondzorgverlener, als die dat wil, contact kan opnemen met de bedrijfsarts of de GGD voor een onafhankelijk advies.

 

In de regel moet loon worden doorbetaald tijdens quarantaine

In de regel behoudt een persoon in quarantaine recht op doorbetaling van het salaris. Het uitgangspunt in de wet is dat een werknemer die zijn werkzaamheden niet verricht recht op loon heeft, tenzij de oorzaak van het niet kunnen werken in de risicosfeer van de werknemer ligt. Denk bij dit laatste aan bewust te laat komen of het weigeren van werk. Onlangs oordeelde een rechter dat bij het in quarantaine gaan gehoor wordt gegeven aan een voorzorgsmaatregel van de overheid en dit niet in de risicosfeer van de werknemer ligt. Dit betekent dat een werkgever in de meeste gevallen gedurende de quarantaineperiode het loon zal moeten doorbetalen. Het doelbewust afreizen naar een risicogebied met een oranje of rood reisadvies kan hier onder bepaalde omstandigheden een uitzondering op zijn.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl