dinsdag 06 oktober 2020

Dringend advies dragen mondkapje onderschreven door mondzorgalliantie

Geldt het dringende advies om een niet-medisch mondkapje te dragen ook voor bezoekers van mondzorgpraktijken? Nee, de mondzorgpraktijk is geen publieke ruimte. Desondanks onderschrijft de mondzorgalliantie het advies binnen de ontwikkeling van de tweede golf.

 

Mondzorgpraktijk is geen publieke ruimte

Het dringende advies om een niet-medisch mondkapje te dragen in publieke ruimtes geldt niet voor mondzorgpraktijken. Deze praktijken worden namelijk niet gezien als een publieke ruimte.

 

Mondzorgalliantie onderschrijft advies kabinet

De tweede golf is voor de mondzorgalliantie nu reden om verder te kijken dan het formele standpunt en het huidige dringende advies te onderschrijven voor patiënten om de in de mondzorgpraktijk mondkapjes te dragen.

 

Veilige en verantwoorde mondzorg via Leidraad

Mondzorgverleners werken sinds de uitbraak van de coronapandemie volgens de Leidraad Mondzorg Corona. Deze leidraad is een aanvulling op de richtlijn Infectiepreventie en zorgt er voor dat patiënten, na triage, op een veilige en verantwoorde manier de praktijk kunnen bezoeken en kunnen worden behandeld.

 

Verschillende omstandigheden

De Leidraad Mondzorg Corona is leidend. Het onderschrijven van het advies heeft de bedoeling om leden kritisch te laten kijken naar ruimtes en (door)gangen waarbij het voldoende afstand van elkaar houden in de praktijk niet altijd mogelijk is. In ’dergelijke gevallen is, naast het aanpassen van de routing, het aantal patiënten en bezoekers en het dragen van een niet-medisch mondkapje een mogelijkheid om de risico’s te beperken.

 

Kortom:

 

Mag ik bezoekers en patiënten wel vragen om een mondkapje te dragen?

Ja, je mag bezoekers en patiënten wel vragen om een mondkapje te dragen, bijvoorbeeld als zij in de wachtkamer plaatsnemen. Laat de bezoekers dan voor het bezoek weten dat je dit op prijs stelt.

 

Mag ik bezoekers en patiënten weigeren die geen mondkapje willen dragen?

Nee, patiënten mogen niet geweigerd worden als zij geen mondkapje (willen) dragen, daarvoor ontbreekt een juridische grondslag. Het onderschrijven van dit advies heeft daar geen invloed op.

 

En hoe zit het de mondzorgverleners in mijn praktijk?

Uw instructierecht als werkgever brengt met zich mee dat u hen kunt vragen een mondkapje te dragen buiten de behandelsetting. Vooral wanneer de anderhalve meter niet gegarandeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan de gangen, kleedruimtes of de ruimte waarin geluncht wordt.

 

Bekijk ook het advies vanuit de Rijksoverheid met betrekking tot het dragen van mondkapjes: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/02/dringend-advies-tot-dragen-van-mondkapjes

 

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl