donderdag 07 december 2017

ICO-netwerkbijeenkomsten regionaal

Uit de peiling die we hebben gehouden kwam naar voren dat er behoefte is aan regionale netwerkbijeenkomsten. Het accent voor deze netwerkbijeenkomsten zal komen te liggen op ontmoeten en verbinden en het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast willen we met deze netwerkbijeenkomsten meer interactie tussen de regioteams en de ICO-begeleiders creëren, zodat de regioteams beter kunnen inspelen op de behoeften van haar leden en regionale ontwikkelingen.

We starten in 2018 met een pilot in de onderstaande vier (samengevoegde) regio’s en zullen na afloop van het jaar deze nieuwe werkwijze evalueren.
We hebben gekozen voor de onderstaande regioverdeling:

• Noord-Holland Noord met A’dam/Haarlem
• Noord met Overijssel/Gelderland
• Noord-Brabant met Limburg (evt. Zeeland)
• Zuid-Holland met Midden Nederland (evt. Zeeland)

Deze bijeenkomsten zullen door de betreffende regioteams worden gepland in mei/juni 2018. Jullie ontvangen hiervoor via de mail een uitnodiging.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl