maandag 13 november 2017

Intercollegiaal Overleg (ICO)-nieuws

Vanaf 20 april 2018 biedt NVM-mondhygiënisten weer een nieuwe cursus voor ICO-begeleiders aan. Hierbij zijn de basis- en de vervolgcursus samengevoegd tot 5 dagen.

NVM-mondhygiënisten verwacht dat ICO-begeleiders na het volgen van deze cursus voldoende kennis en vaardigheden hebben om met hun ICO-groep te werken aan het voortdurend verbeteren van het professioneel handelen c.q. de zorgverlening van mondhygiënisten.

Tijdens deze ICO-cursus leert u van alles over het organiseren en begeleiden van een ICO-groep. Ook wordt u getraind in vergadertechnieken en komen verschillende methodieken zoals: casuïstiek bespreken, intervisie, SMART doelen stellen, gebruiken en vertalen van recente inzichten naar de praktijk, werken met richtlijnen en het korte verbetertraject aan de orde.

De cursus vindt op vrijdagen plaats bij de VvAA te Utrecht Papendorp.

Data cursus ICO-begeleider (start voorjaar 2018)
Dag 1: vrijdag 20 april 2018 van 10.00-15.00 uur
Dag 2: vrijdag 29 juni 2018 van 10.00-15.00 uur
Dag 3: vrijdag 28 september 2018 van 10.00-15.00 uur
Dag 4: vrijdag 18 januari 2019 van 10.00-15.00 uur
Dag 5: vrijdag 17 mei 2019 van 10.00-15.00 uur

Hebt u in het verleden de Basiscursus afgerond en interesse in de Vervolgcursus?
Dat kan, het is mogelijk tijdens bovengenoemde cursus tot ICO-begeleider in te stromen en alleen de laatste drie dagdelen bij te wonen. Deze gaan in op het korte verbetertraject.

Naast bovengenoemde ICO-cursus is er ook een cursus tot ICO-begeleider gestart op 6 oktober 2017. Indien u de Vervolgcursus wilt volgen, is het ook mogelijk bij deze cursus nog in te stromen.

De data hiervoor zijn:
Dag 3: vrijdag 9 februari 2018 van 10.00-15.00 uur
Dag 4: vrijdag 1 juni 2018 van 10.00-15.00 uur
Dag 5: vrijdag 2 november 2018 van 10.00-15.00 uur

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl