donderdag 19 september 2019

Je medewerking aan capaciteitsonderzoek menskracht in de mondzorg is hard nodig!

NVM-mondhygiënisten roept alle mondhygiënisten op om alsnog deel te nemen aan het onderzoek naar de benodigde menskracht in de mondzorg, dat het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) afgelopen maand startte in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Dit onderzoek kan alleen slagen als voldoende praktijken meedoen, wat tot op heden nog niet het geval is. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor een advies over de uitbreiding van de opleidingscapaciteit in de mondzorg. Het aantal praktijken dat zich gemeld heeft is niet voldoende om een goed advies op te kunnen baseren. Klik hier om verder te lezen.

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl