dinsdag 20 september 2022

Katarina Jerković-Ćosić benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Gezondheid en Mondzorg

Katarina Jerković-Ćosić, lector Innovaties in de Preventieve Zorg en mondhygiënist, is door de Universiteit van Amsterdam (UvA) benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Gezondheid en Mondzorg. Zij zal zich gaan richten op inbedding van mondzorg binnen de publieke preventieve gezondheidszorg, vooral bij sociaal maatschappelijke risicogroepen. Per september vervult zij deze bijzondere leerstoel voor een periode van vijf jaar. De leerstoel is gevestigd binnen sectie Maatschappij en Mondgezondheid (MMG) van ACTA.

Katarina licht toe met welke problematiek we vandaag de dag te maken hebben: “Na een lange periode van grote verbeteringen in de volksgezondheid nemen de gezondheidsverschillen binnen de Nederlandse bevolking weer toe. Recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben de kloof tussen arm en rijk verder vergroot. Vooral in de mondzorg is dit extra goed zichtbaar; de toegang hiertoe is voor steeds meer mensen niet langer vanzelfsprekend. Dit raakt in het bijzonder mensen met een lage sociale-economische positie, terwijl zij juist de groep vormen met het hoogste risico op mondziekten”.

Het onderzoek van Katarina is vooral gericht op welke initiatieven ondernomen moeten worden om preventieve maatregelen en adequate preventieve mondzorg te bieden aan de groep die nu niet door de mondzorgprofessionals wordt bereikt. Goede preventieve mondzorg hoeft niet alleen door de mondzorgprofessionals te worden geleverd, maar ook door andere zorg- en welzijnsprofessionals. Een structurele interprofessionele samenwerking en inbedding in de publieke gezondheid is nodig: “Om verder verval in de mondgezondheid van kwetsbare mensen te voorkomen moeten we, in samenwerking met andere sectoren, naast professionele mondzorg inzetten op gezondheidsbevordering vanuit publieke gezondheid. Om het gezondheidszorgsysteem effectief en blijvend te kantelen, is het noodzakelijk om het succes van preventie te laten zien. Met het onderzoek vanuit de leerstoel ga ik bijdragen aan het bevorderen van gezond gedrag in een gezonde, veilige en sociale leefomgeving”. (bron: www.hu.nl/katarina-jerkovic-cosic-benoemd-tot-bijzonder-hoogleraar-acta)

We willen Katarina, die tevens NVM-lid is, van harte feliciteren met haar aanstelling. We zijn blij met de onderzoeksplannen die er liggen en zien kansen voor de mondhygiënist om zich binnen de mondzorg nog steviger te vestigen als dé preventiespecialist.

 

Proefschriftenplatform
Katarina is tevens een van de mondhygiënisten die promoveerde en daarmee is haar proefschrift opgenomen op ons nieuwe proefschriftenplatform www.proefschriftenmondhygienisten.nl. In 2012 promoveerde zij op haar onderzoek The relation between profession development and job (re)design. Lees Katarina’s proefschrift en de proefschriften van alle andere Nederlandse gepromoveerde mondhygiënisten via www.proefschriftenmondhygienisten.nl.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl