Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

woensdag 05 mei 2021

Korting op inhaalzorg bij continuïteitsbijdrage geschrapt

Zorgverzekeraars gaan bij de vaststelling van de definitieve continuïteitsbijdrage de zogenaamde inhaalzorg op ‘nul euro’ stellen. Dit betekent dat de korting op inhaalzorg van tafel is en deze volledig wordt vergoed. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland.

Vanaf mei 2020 konden mondzorgpraktijken als gevolg van de coronacrisis een aanvraag indienen voor de continuïteitsbijdrage. Dat betrof op dat moment een voorlopige bijdrage ter vergoeding van de doorlopende praktijkkosten. Die zou vervolgens medio 2021 definitief worden vastgesteld.

In de continuïteitsbijdrage-regeling gold dat een praktijk die meer omzet had gemaakt uit verzekerde zorg in vergelijking met het jaar ervoor een korting zou krijgen op de meeromzet. Voor deze zogenaamde inhaalzorg zou een lagere vergoeding van 48% gaan gelden.

Geen lagere vergoeding voor inhaalzorg
Om onbedoelde negatieve effecten bij zorgaanbieders te voorkomen, hebben de zorgverzekeraars besloten inhaalzorg niet mee te nemen bij de vaststelling van de definitieve continuïteitsbijdrage. De omvang van de inhaalzorg is zodoende op ‘nul euro’ gesteld.

Dit betekent dat verzekerde zorg die in de tweede helft van 2020 is geleverd bóven de normomzet van 2019 niet meer wordt aangemerkt als inhaalzorg maar volledig wordt vergoed. Daarmee is de lagere vergoeding (48% in plaats van 100%) en de verrekening daarvan met de uitgekeerde continuïteitsbijdrage komen te vervallen.

In de tussentijdse afrekeningen van de continuïteitsbijdrage is overigens geen rekening gehouden met inhaalzorg. Inhaalzorg zou pas worden meegenomen bij berekening van de definitieve continuïteitsbijdrage. Dat is dus niet langer het geval.

Mondzorgalliantie vindt schrappen inhaalzorg goed besluit
De vermindering van de continuïteitsbijdrage bij inhaalzorg heeft de afgelopen periode tot veel onduidelijkheid geleid. Denk daarbij onder andere aan de wijze waarop de omvang van inhaalzorg kon worden vastgesteld en samenloop met de NOW. De Mondzorgalliantie heeft daar bij Zorgverzekeraars Nederland voortdurend aandacht voor gevraagd. De Mondzorgalliantie vindt het dan ook een goede beslissing dat de korting op inhaalzorg van de baan is.

Mondzorgalliantie: KNMT, NVM-mondhygiënisten en ONT

Lees ook op ZN.nl: Zorgverzekeraars vereenvoudigen vaststellen generieke continuïteitsbijdrage

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl