dinsdag 17 maart 2020

Ministerie van VWS ondersteunt advies van mondzorgkoepels

Het ministerie van VWS heeft zojuist laten weten dat men het advies van de mondzorgkoepels KNMT, ANT, NVM-mondhygiënisten en ONT ondersteunt om de reguliere zorgverlening te staken en in de eigen praktijk nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten.

De mondzorgkoepels zijn het ministerie zeer erkentelijk, dat het de mondzorgverleners en al hun medewerkers steunt in hun inzet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

Veel leden geven inmiddels aan dat ze graag gehoor willen geven aan het advies, maar zich tegelijkertijd afvragen of ze daarin wel worden gesteund. KNMT heeft namens en in overleg met alle mondzorgkoepels na het afgeven van het advies meteen contact gezocht met VWS en uitgelegd waarom dit advies wordt gegeven.

Wetenschappelijke onderbouwing aerosolen
De afgelopen dagen is dat contact geïntensiveerd, met name vanwege de behoefte bij VWS aan onderbouwing van het advies. In het overleg met de ministers De Jonge en Bruins is toegelicht dat uit onderzoek blijkt dat door de aard van de zorgverlening (neem bijvoorbeeld het schoonspoelen van een gaatje met water, of met ultrasone apparatuur een gebitsreiniging uitvoeren) wetend dat het virus zich bij uitstek via zogeheten aerosolen (waterdeeltjes) verplaatst), zorgverleners in de mondzorg een hoog risico lopen op besmetting, en het virus vervolgens weer door kunnen geven. De wetenschappelijke onderbouwing hiervoor is daarna schriftelijk aangereikt.

Afname voorraden beschermingsmiddelen
Tevens is aangegeven dat de voorraden aan beschermingsmiddelen drastisch slinken, wat betekent dat er straks niet meer in spoedzorg kan worden voorzien als er nu geen maatregelen worden getroffen. En dat bij de stappen die genomen worden altijd het beleid van de experts van de drie tandheelkundige faculteiten gevolgd wordt.

Waardering voor bereidheid VWS
De mondzorgkoepels adviseren hun leden dan ook dringend het advies om over te gaan op spoedzorg over te nemen. En in de eigen praktijk zorg te dragen voor een goede regeling van de spoedzorg aan de eigen patiënten. De mondzorgkoepels, bij monde van de KNMT, spreken hun waardering uit voor zowel de bereikbaarheid als de bereidheid aan de kant van het ministerie. Overleg was altijd mogelijk, of het nu in het weekend was of ‘s avonds. En dat in de wetenschap dat alle aandacht van het departement boven alles uitgaat naar de acute (ziekenhuis)zorg.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl