donderdag 12 maart 2020

NVM-mondhygiënisten annuleert tot nader order al haar bijeenkomsten vanwege coronavirus

NVM-mondhygiënisten heeft nauwlettend alle berichtgeving bijgehouden rondom het coronavirus (COVID-19). Het virus verspreidt zich nog steeds en voorzorgsmaatregelen worden vanuit de overheid steeds verder aangescherpt.

Door de berichtgeving en het afgelasten van grotere evenementen hebben wij besloten met onze eigen bijeenkomsten geen platform te bieden waarbij het risico op verspreiden van het virus vergroot wordt. Vandaar dat alle NVM-bijeenkomsten tot nadere berichtgeving worden geannuleerd. Deze beslissing past bij het karakter van een beroepsorganisatie die staat voor preventie.

Deze beslissing houdt in dat alle op dit moment ingeplande bijeenkomsten komen te vervallen.

Over het Young Professional Event en de ALV in juni nemen wij in een latere fase een beslissing afhankelijk van de ontwikkelingen.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl