Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

donderdag 25 januari 2018

NVM-mondhygiënisten blij met beweging ministerie VWS

Eerste stap in doorbreken impasse taakherschikking is gezet

Utrecht, 25 januari 2018 – Vandaag is een eerste stap gezet door de minister voor Medische Zorg en Sport – Bruno Bruins – om de vastgelopen taakherschikking in de mondzorg op gang te brengen. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Bruins laten weten dat hij de zelfstandige bevoegdheid voor de mondhygiënisten gaat uitbreiden. Hierdoor kan de tandarts zich meer richten op de complexe mondzorg en de mondhygiënisten krijgen meer gelegenheid om juist hun expertise op de preventieve mondzorg in te zetten. Helaas gaat deze maatregel nog niet ver genoeg. Door alleen de 4-jarig opgeleide mondhygiënist bevoegdheid te geven wordt een grote groep bekwame en goed opgeleide mondhygiënisten niet ingezet om de nodige capaciteit te leveren die de mondzorg nodig heeft. Dat kan niet de bedoeling zijn.

NVM-mondhygiënisten is blij dat na meer dan 10 jaar van stilstand de impasse in de taakherschikking van de mondzorg doorbroken wordt. Mondhygiënisten worden namelijk al sinds jaar en dag opgeleid voor het preventieve gedeelte van de mondzorg en zijn daarmee leidend op het terrein van de mondgezondheid. Röntgen zit vanaf de start van de opleiding in het curriculum, voor anesthesie is de mondhygiënist sinds 1997 functioneel zelfstandig bevoegd en primaire caviteiten worden sinds 2006 behandeld in de studie en uitgevoerd in de praktijk. De enige verandering wat het besluit van de minister bewerkstelligt is dat de mondhygiënist zelf de afweging mag maken of deze handelingen nodig zijn, zonder te vragen om een opdracht van een tandarts. De uitvoering van de handeling blijft hetzelfde.

Daarom is de huidige inzet van minister Bruins een goede eerste stap, alleen gaat die nog niet ver genoeg. In het voorstel komt alleen de 4-jarig opgeleide mondhygiënist in aanmerking voor de extra zelfstandige bevoegdheden. Dit is maar een kleine groep van de opgeleide en bekwame mondhygiënisten in Nederland. Deze arbitraire verdeling van de beroepsgroep is niet alleen ongegrond, op basis van de bekwaamheid van 2 en 3-jarige opgeleide en bijgeschoolde mondhygiënisten, maar staat juist het einddoel – het op gang brengen van de taakherschikking in de mondzorg – in de weg. Juist een capaciteitsprobleem in de mondzorg is de aanleiding van de zo nodige taakherschikking, het buitensluiten van een goed opgeleide en bekwame groep professionals kan niet de bedoeling zijn. Uiteindelijk ligt het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional ten grondslag aan het goed functioneren van de mondzorg en hier is iedereen bij nodig. De mondhygiënist kent hier zijn expertise en rol in de preventieve mondzorg en werkt altijd nauw samen en in afstemming met alle mondzorgverleners. Hier zal geen verschil in komen.

NVM-mondhygiënisten zal zich de komende tijd beraden op de te bewandelen weg om ervoor te zorgen dat alle bekwame mondhygiënisten in aanmerking komen om de noodzakelijke plek die ze hebben in de mondzorg ook volledig te kunnen uitvoeren. Hierover zal vrijdag 26 januari rechtstreeks met minister Bruins worden gesproken en zal de visie gedeeld worden met de politiek in aanloop naar het debat wat donderdag 1 februari in de Tweede Kamer met deze minister gevoerd zal worden.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl