donderdag 11 juli 2019

NVM-mondhygiënisten organiseert werkbezoek voor Patiëntenfederatie Nederland

Mondhygiënisten, tandartsen en parodontologen werken steeds beter samen met als doel een ‘mondgezonde generatie’ te bereiken. Om deze samenwerking te laten zien en te bespreken welke stappen nog gezet moeten worden, organiseert NVM-mondhygiënisten – de beroepsvereniging van mondhygiënisten in Nederland – op vrijdag 12 juli 2019 een werkbezoek voor Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en verschillende Nederlandse zorgverzekeraars. Mondhygiënist Mascha Nieuwenstein ontvangt de genodigden in haar mondhygiënepraktijk MondCleanic te Noordwijk.

Preventie
‘Voorkomen is beter dan genezen’. Deze uitspraak is meer en meer van toepassing op de mondzorg in Nederland. Waar in het verleden de nadruk lag op het behandelen van mondzorgproblemen, komt nu het voorkomen van mondzorgproblemen steeds centraler te staan. Dat begint met het aanleren en het bijhouden van een goede mondhygiëne.

Taakherschikking en samenwerking
Het is daarom dat naast de tandarts andere hoogopgeleide professionals in de mondzorg werkzaam zijn: mondhygiënisten en parodontologen. De komende jaren zal in veel regio’s worden geëxperimenteerd met taakherschikking in de mondzorg: mondhygiënisten krijgen de zelfstandige bevoegdheid om taken te gaan overnemen van de tandarts. Taken waar ze al jaren goed voor zijn opgeleid. Dit vraagt om een goede samenwerking, afstemming en heldere afspraken in de praktijk.

Wat betekent deze verandering binnen de mondzorg voor de patiënt?
De verandering heeft gevolgen voor patiënten en (in tweede instantie) de zorgverzekeraars. Wat betekent dit bijvoorbeeld in de praktijk? Wat mag je verwachten als je in de mondzorg wordt behandeld? Krijg je goede informatie? Houd je keuzevrijheid? Om te laten zien hoe het in de dagelijkse praktijk gaat, zijn Patiëntenfederatie Nederland, het ministerie van VWS en verschillende zorgverzekeraars door NVM-mondhygiënisten uitgenodigd voor een patient journey bij MondCleanic in Noordwijk. Ze hoeven geen plaats te nemen in de behandelstoel, maar krijgen wel alle informatie over het behandeltraject en de uitdagingen in de mondzorg. Tegelijkertijd wil NVM-mondhygiënisten graag van hen horen welke zaken zij belangrijk vinden bij het experiment. Het werkbezoek wordt daarom beëindigd met een groepsgesprek waarin de aanwezigen in een open setting spreken over de dilemma’s en obstakels die te verwachten zijn. Want ook hier geldt: voorkomen is beter dan genezen.

Lees meer over de taakherschikking in de mondzorg.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl