vrijdag 02 december 2022

NVM-mondhygiënisten pleit bij VWS om door te pakken op preventieve mondzorg

Naar aanleiding van de behandeling van het onderwerp leefstijlpreventie binnen de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 8 december aanstaande, hebben we de commissie per brief laten weten waarvoor NVM-mondhygiënisten pleit ten aanzien van preventieve mondzorg. NVM-mondhygiënisten onderschrijft namelijk de ambitie van het kabinet op het vlak van preventie en ziet hier kansen voor de preventieve mondzorg. Maar die moeten nu wel verzilverd worden, als we ernaar streven om de mondzorg op een hoog kwaliteitsniveau te houden. De kwaliteit van mondzorg staat onder druk. Hoog tijd voor een samenhangende aanpak, visie en financiering. Daarom pleiten we voor:

  • Investeer in preventieve mondzorg van jongs af aan!
  • Breng een samenhang in preventieve mondzorg tussen de verschillende domeinen.
  • Preventieve mondzorg moet door flankerend beleid ondersteund worden.
Lees ons pleidooi

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl