dinsdag 16 februari 2021

NVM-mondhygiënisten reageert op de consultatie van de contourennota (Discussienota Zorg voor de Toekomst)

Hoe kunnen we de Nederlandse zorg in de toekomst op het hoogste niveau houden en verder verbeteren? Dat is de centrale vraag waarover minister Hugo de Jonge (VWS), minister Tamara van Ark (MZS) en staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in gesprek gaan met alle betrokken partijen in en rond de zorg, zoals ervaringsdeskundigen, beroepsorganisaties, zorginstellingen, gemeenten, vakbonden en verzekeraars. Het kabinet heeft hiervoor een discussienota samengesteld die ter consultatie wordt voorgelegd aan alle betrokkenen. De uitkomsten van de consultatie worden uitgewerkt in de contourennota over de toekomst van de zorg die begin 2021 aan de Tweede Kamer zal worden aangeboden.

NVM-mondhygiënisten heeft gereageerd op deze consultatieronde, zowel als individuele beroepsverenging maar ook vanuit groep 34 is een reactie verzonden waar we onze bijdrage aan hebben geleverd.

De reactie van NVM-mondhygiënisten is vanuit het perspectief van de mondhygiënist geschreven. De reactie vanuit groep 34 vanuit het paramedisch karakter van ons beroep. Daarnaast is NVM-mondhygiënisten lid van de Federatie voor Gezondheid. Ook de federatie heeft een reactie gegeven op de consultatie waarbij wij als lid hebben meegewerkt aan de inhoud van de reactie.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl