woensdag 18 maart 2020

Officiële bevestiging VWS onderschrijft advies mondzorgkoepels

Zoals eerder bericht, onderschrijft het Ministerie van VWS het advies van mondzorgkoepels om praktijken te sluiten voor niet-spoedeisende mondzorg en nog uitsluitend spoedzorg te verlenen aan niet-coronapatiënten. Zojuist is de officiële bevestigingsbrief hierover binnengekomen. Lees hier de officiële brief.

De mondzorgkoepels zijn het ministerie zeer erkentelijk, dat het de mondzorgverleners en al hun medewerkers steunt in hun inzet om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl