vrijdag 19 augustus 2022

Pharos beeldverhalen Mondzorg in het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya

Om de mondzorg in Nederland onder de aandacht te brengen, heeft Pharos beeldverhalen gemaakt. Deze zijn via hun online kennisbank beschikbaar in het Nederlands, Engels, Arabisch, Farsi en Tigrinya. De folder gaat over tandenpoetsen, de mondhygiënist of tandarts bezoeken en de kosten van mondzorg. De mondhygiënist en andere mondzorgprofessionals kunnen deze beeldverhalen als hulpmiddel gebruiken bij de uitleg of voorlichting richting patiënten die de Nederlandse taal (nog) niet goed onder de knie hebben. Op deze manier hoeft taal geen belemmering meer te vormen in de mondzorg die patiënten ontvangen. En heeft iedere inwoner van Nederland gelijke kansen op een gezonde mond.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl