maandag 09 maart 2020

Spoedoverleg tekort medische hulpmiddelen

Woensdag 4 maart jl. is er een spoedoverleg geweest bij het ministerie van VWS over de medische hulpmiddelen en de ontstane tekorten. Bij dit overleg was NVM-mondhygiënisten vertegenwoordigd.

Vanmiddag, 9 maart, is er een vervolgafspraak op het ministerie. De mondzorgpartijen hebben met elkaar afgesproken dat de KNMT het mondzorgveld in dit overleg vertegenwoordigt. Omdat NVM-mondhygiënisten hecht aan eenduidige informatie met betrekking tot de actuele situatie rondom het Coronavirus en de adviezen voor mondzorgverleners en patiënten, verwijzen wij naar de informatie op www.knmt.nl.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl