Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

donderdag 16 april 2020

Ledenbericht: Stand van zaken hervatting reguliere werkzaamheden

 16 april: 19.00

Als mondzorgkoepels volgen wij een gezamenlijke koers om op gepaste en verantwoorde wijze de reguliere werkzaamheden te hervatten. Deze koers wordt in nauw overleg met VWS, NZa, IGJ en ZN afgestemd, omdat de ontwikkeling en bijbehorende gevolgen van COVID-19 dwingen tot dagelijks handelen. Wij hechten eraan om waar mogelijk maximale duidelijkheid te scheppen voor alle mondzorgverleners in Nederland. Dit is nu de stand van zaken.

 

Koers gezamenlijke mondzorgkoepels

In de afgelopen weken is een gezamenlijke koers ingezet om mondzorgpraktijken en mondzorgverleners voor te bereiden op het hervatten van de reguliere werkzaamheden. Gisteren hebben wij n.a.v. vragen van leden om te kunnen beschikken over het definitieve concept van het advies van de Commissie Leidraad Mondzorg Corona u dit toegestuurd. Vandaag heeft VWS haar waardering uitgesproken voor de Leidraad en aangegeven dat RIVM en IGJ op zeer korte termijn zullen reageren en dat een dergelijke Leidraad voorwaarde is om werkzaamheden te hervatten.
De mondzorgkoepels zien dat de Leidraad aansluit op de oproep van minister Wiebes om te komen met ‘coronaplannen per sector’. De verspreiding van de definitieve Leidraad en onderliggende stukken volgt zo snel mogelijk, zoals gisteren toegelicht in het ledenbericht.

 

Mondzorgpraktijken en mondzorgverleners zijn door het volgen van de Leidraad in staat zich voor te bereiden om op gepaste en verantwoorde wijze de reguliere werkzaamheden te hervatten.

 

Oproep VWS

VWS heeft ons vandaag laten weten de Leidraad zeer te waarderen, maar heeft tevens op verzoek van minister Van Rijn uitdrukkelijk gevraagd om het advies inzake de hervatting reguliere werkzaamheden op 20 april op te schorten tot na de persconferentie van de minister-president a.s. dinsdagavond 21 april. De overheid is op dit moment belast met het zoeken naar oplossingen voor het gebrek aan beschermingsmiddelen. Hierdoor kan het grote aantal zorgverleners dat nu onbeschermd met COVID-19 patiënten moet werken van middelen worden voorzien.

 

Wij willen benadrukken als sector klaar te zijn voor het gepast en verantwoord hervatten van de reguliere werkzaamheden, maar beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om gehoor te geven aan het uitdrukkelijke beroep dat minister Van Rijn op ons doet. Daarom schorten de gezamenlijke mondzorgkoepels het advies op voor wat betreft het hervatten van de reguliere werkzaamheden op 20 april, in afwachting van de bekendmaking van mogelijk nieuwe informatie op de persconferentie a.s. dinsdag 21 april.

 

Save the date!

Aanstaande zaterdag 14.00 verzorgen onderstaande mondzorgkoepels een gezamenlijk webinar, waarin al uw vragen kunnen worden gesteld. Graag tot dan!

 

Namens ANT, NVM-mondhygiënisten, ONT en KNMT

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl