donderdag 05 maart 2020

Stuur je scriptie in voor de NVM Oral-B Studieprijs 2020 en maak kans op €1500!

 

Om meer mondhygiënisten te laten delen in de vaak originele en interessante inhoud van afstudeeropdrachten, organiseert NVM-mondhygiënisten samen met het NTvM (Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne) en Oral-B elk jaar de NVM Oral-B Studieprijs.

Benieuwd naar de winnaars van 2019? Bekijk ze hier.

Waarom deelnemen?
De NVM Oral-B Studieprijs is dé prijs voor de beste en meest originele afstudeeropdracht die dit huidige studiejaar is afgeleverd aan de opleiding Mondzorgkunde. Deze prijs is een extra bekroning op jouw harde werken! Je sluit uit dat je scriptie in een stoffige la verdwijnt, maar brengt de inhoud onder de aandacht van het werkveld waarvan jij nu ook onderdeel uitmaakt.

Wat kun je winnen?
Uiteraard winnen de winnaars mooie prijzen:

• Eerste prijs: € 1.500,- te besteden aan een vakinhoudelijk congres of andere deskundigheidsbevordering
• Tweede prijs: € 750,- te besteden aan een vakinhoudelijk congres of andere deskundigheidsbevordering
• Derde prijs: jaarabonnement NTvT (Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde)

Wie kan deelnemen?
• Iedere student Mondzorgkunde die in het studiejaar 2019-2020 afstudeert en in het bezit is van een scriptie met minimaal een 7 als eindcijfer.
• Om mee te doen hoef je niet per se lid te zijn van NVM-mondhygiënisten.
• Als jij en je medestudent samen aan een scriptie hebben gewerkt, mag je beide deelnemen aan de Studieprijs. Prijswinnaars delen in dat geval het gewonnen bedrag.

Inzenden afstudeeropdracht
Je kunt ook dit studiejaar je scriptie insturen voor de NVM Oral-B Studieprijs 2020!

Hoe doe je mee?
• Mail uiterlijk 13 september 2020 de definitieve versie van je afstudeerproduct in pdf-format naar bureau@mondhygienisten.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Studieprijs’.
• Voeg daar een kopie van je cijferlijst als bewijs van accordering van afstuderen aan toe.

Jurering
De jury van de NVM Oral-B Studieprijs 2020 bestaat uit een vertegenwoordiger van het werkveld, van de vakgroep Onderwijs, Scholing en Wetenschap en vanuit het NTvM. Zij beoordelen de inzendingen op: kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek, bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten voor het veld, schrijfstijl en presentatie en op originaliteit.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats op de dag van het NVM-najaarscongres op vrijdag 13 november a.s. in Congrescentrum 1931, Den Bosch. Over de inhoud van de winnende scripties verschijnen vanaf januari 2021 artikelen in het NTvM.

Vragen?
Neem contact op met NVM-mondhygiënisten via bureau@mondhygienisten.nl.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl