dinsdag 03 juli 2018

Stuur jouw afstudeerscriptie in voor de NVM Oral-B Studieprijs 2018

Waarom deelnemen?
De NVM Oral-B Studieprijs is dé prijs voor de beste en meest originele afstudeeropdracht die dit huidige studiejaar is afgeleverd aan de opleiding Mondzorgkunde. Deze prijs is een extra bekroning op jouw harde werken! Je sluit uit dat je scriptie in een stoffige la verdwijnt, maar brengt de inhoud onder de aandacht van het werkveld waarvan jij nu ook onderdeel uitmaakt.

Wat kun je winnen?
Maak kans op fantastische prijzen: € 1.500,- of € 750,- te besteden aan een vakinhoudelijk congres of andere deskundigheidsbevordering of een jaarabonnement op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.

Wie kan deelnemen?
• Iedere student Mondzorgkunde die in het studiejaar 2017–2018 is afgestudeerd en in het bezit is van een scriptie met minimaal een 7 als eindcijfer.
• Als jij en je medestudent samen aan een scriptie hebben gewerkt, mag je beide deelnemen aan de Studieprijs. Prijswinnaars delen in dat geval het gewonnen bedrag.

Hoe doe je mee?
• Mail uiterlijk 21 september 2018 de definitieve versie van je afstudeerproduct in PDF-format naar bureau@mondhygienisten.nl onder vermelding van ‘Aanmelding Studieprijs’.
• Voeg daaraan toe een kopie van je cijferlijst als bewijs van accordering van afstuderen.

Jurering
De jury van de NVM Oral-B Studieprijs 2018 bestaat uit een vertegenwoordiger van het werkveld, de vakgroep Onderwijs, Scholing en Wetenschap en vanuit het NTvM. Zij beoordelen de inzendingen op: kwaliteit van het uitgevoerde onderzoek, bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten voor het veld, schrijfstijl en presentatie en op originaliteit.

Prijsuitreiking
De uitreiking vindt plaats na de Algemene Ledenvergadering (ALV), voor aanvang van het NVM-najaarscongres op vrijdag 16 november a.s. Over de inhoud van de winnende scripties verschijnen in de maanden erna artikelen in het NTvM.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl