donderdag 17 november 2022

Terugblik Algemene Ledenvergadering 17 november 2022

Vanavond organiseerden we weer de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Voor de derde keer in hybride vorm. Op locatie in Breukelen mochten we ongeveer 60 leden en studentleden verwelkomen en online namen bijna 200 leden deel. Het jaarplan voor 2023, de conceptbegroting 2023 en de contributie voor komend jaar zijn alle drie voorgelegd én goedgekeurd door de leden. Daarnaast is de nieuwe kascommissie voorgesteld en zijn de leden akkoord gegaan met de nieuwe samenstelling, die nu bestaat uit Anita Vonhoff, Monique de Bruin en Ceta Nguyen-Cirio.

Op de agenda stond tevens de herbenoeming van Nikky Huisman (foto), die, nu ook dit is goedgekeurd door de leden, haar derde bestuurstermijn binnen onze vereniging ingaat. Nikky is bestuurslid op de portefeuille Vereniging en is tevens penningmeester. We zijn heel blij dat Nikky komende jaren nog onderdeel van ons bestuur zal blijven en willen haar van harte feliciteren!

 

Na afloop van de ALV wordt de NVM Colgate Studieprijs uitgereikt aan de studenten Mondzorgkunde met de beste afstudeerscripties van afgelopen studiejaar. Daarover later meer informatie.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl