dinsdag 13 september 2016

Verbetering van cariëspreventie interventies – promotieonderzoek Madelon de Jong-Lenters

Madelon de Jong-Lenters promoveert 14 september op haar onderzoek dat gericht is op het meten van verbanden tussen opvoeding en gezinsfunctioneren enerzijds en mondgezondheid van kinderen anderzijds. Daarnaast heeft zij verbanden tussen  overgewicht, gedragsproblemen en cariës bij kinderen in kaart gebracht. De resultaten laten zien dat er een verband is tussen ouder-kind interactie en het voorkomen van cariës bij kinderen. De uitkomsten van haar onderzoek kunnen gebruikt worden voor het verbeteren van cariës preventieve interventies.

NVM-mondhygiënisten zal bij haar verdediging aanwezig zijn.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl