woensdag 16 september 2020

Voorwaarden behandelen bijzondere doelgroepen aangepast

Er is een nieuwe versie verschenen van het addendum bij de Leidraad Mondzorg Corona. De nieuwste versie van het addendum heeft een nieuw triageschema en extra toelichting over de uitgangspunten voor het verlenen van zorg aan kwetsbare ouderen en gehandicapten uit instellingen.

In het nu verschenen addendum versie 1.3 staan de voorwaarden voor het kunnen behandelen van patiënten uit het verpleeghuis en de gehandicaptenzorg, de zogenaamde ‘bijzondere doelgroepen’. De wijzigingen ten opzichte van de eerdere versie 1.2 zijn beperkt.

Naast het addendum gelden momenteel de Leidraad Mondzorg Corona 5.0 (en het bijbehorende triageschema) en de Werkinstructie Spoedzorg 4.0.

 

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl