dinsdag 20 november 2018

Werkbezoek CDA-Tweede Kamerlid Joba van den Berg aan Mondzorg Jonker

“Ik ben onder de indruk van hoe de organisatie met Mondzorg Jonker geregeld is en de mondzorg gewaarborgd is in de verpleeghuizen van Marente, waaronder Rustenborch in Oegstgeest. En ook hoe de zorg toegankelijk blijft door met mobiele mondzorg zorgafhankelijke ouderen thuis te bezoeken.” Dit zei Joba van den Berg, CDA-lid van de Tweede Kamer, gisteren tijdens een werkbezoek aan Mondzorg Jonker, de vrijgevestigde mondhygiënepraktijk van Annelies Jonker in Oegstgeest.

Mondzorg Jonker heeft een inpandige algemene mondhygiënepraktijk naast verpleeghuis Rustenborch. Daarnaast verzorgt de praktijk voor maar liefst dertien verpleeghuizen in de Duin- en Bollenstreek en twee asielzoekerscentra in Katwijk en Rijswijk de preventieve mondzorg. Ook bezoeken de mondhygiënisten met mobiele apparatuur mensen thuis.

Mondhygiënist neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid
NVM-mondhygiënisten organiseerde dit werkbezoek om de CDA-politica beter inzicht te geven in de werkzaamheden van de mondhygiënist en de samenwerking met andere zorgverleners binnen en buiten de mondzorg. Bij dit werkbezoek was ook Marien den Boer, de voorzitter van het CDA in Oegstgeest aanwezig. Bij de introductie zei voorzitter van NVM-mondhygiënisten Manon van Splunter-Schneider: “We vinden het belangrijk om te laten zien wat mondhygiënisten doen en helder te maken dat onze beroepsgroep maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt”. Daarbij wil de beroepsvereniging vooral nadruk leggen op preventie in plaats van op curatie. “Een gezonde mond start met de juiste aandacht en zorg.”

In de verpleeghuizen richt die aandacht zich niet op complexe behandelingen, maar op een zo schoon mogelijke mond, waardoor mensen weer gewoon kunnen eten, praten en deelnemen aan het sociale leven zonder pijn en een nare mondgeur. Helaas is een goede mondverzorging voor kwetsbare ouderen er jarenlang bij ingeschoten als ze in een verpleeghuis terechtkomen. Door goede samenwerking met Bianca de Nijs, voorzitter commissie mondzorg binnen Marente, het bestuur, management en de verzorgenden heeft Mondzorg Jonker in de verpleeghuizen van Marente in de Duin- en Bollenstreek de mondverzorging goed op de rit gekregen, zo maakte Jonker tijdens het werkbezoek duidelijk.

Petra de Jong, jeugdarts KNMG bij GGD Hollands Midden werkt samen met Mondzorg Jonker aan verbetering van de mondzorg voor kinderen in de twee genoemde asielzoekerscentra in Katwijk en Rijswijk. Die kinderen hebben vaak een slechte mondgezondheid. Maar gezamenlijk is het gelukt om daar meer aandacht voor te krijgen en ze regelmatig te laten behandelen door de mondhygiënist.

Mondhygiënist werkt aan bereikbare, betaalbare en beschikbare mondzorg
Van den Berg van het CDA heeft door het werkbezoek een goed beeld gekregen van wat deze praktijk doet en denkt dat de mondhygiënisten een goede bijdrage leveren aan het ‘bereikbaar, betaalbaar en beschikbaar’ houden van de mondzorg. Ze vindt het vooral belangrijk dat kinderen al jong leren hun gebit goed schoon te houden onder het motto ‘Jong geleerd, is oud gedaan’. Daarnaast wilde ze onder meer weten hoe de relatie precies is tussen mondziekten en de algemene gezondheid en wat het effect is van spoelmiddelen. Verder wilde ze alle organisaties in de zorg graag meegeven om hun informatiesystemen op elkaar af te stemmen, zodat alle zorgverleners dezelfde taal spreken en goed met elkaar kunnen communiceren. Volgens haar zou dat al helpen om de grote administratieve last in de zorg te verlichten.

Voorzitter van NVM-mondhygiënisten Manon van Splunter-Schneider is van mening dat het effectief en doelmatig inzetten van de mondhygiënist tot een betere lokale en regionale samenwerking kan leiden: “Mondhygiënisten worden sinds jaar en dag opgeleid voor het preventieve gedeelte van de mondzorg en zijn daarmee leidend op het terrein van de mondgezondheid. Vandaag is wederom gebleken hoe belangrijk het vak van de mondhygiënist voor risicogroepen is.

 

Klik op de foto’s hierboven om een grote versie ervan te bekijken. Foto’s Suzanne Blanchard.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl