NVM op de Nationale Gezondheidsbeurs 2014: beursbezoeker bezoekt ‘natuurlijk’ de mondhygiënist!

maandag 24 februari 2014

NIEUWEGEIN – Tijdens de Nationale Gezondheidsbeurs (24-26 januari jl. in de Jaarbeurs Utrecht) deed de NVM onderzoek naar de bekendheid met een bezoek aan de mondhygiënist en werd de tandvleesconditie van de NVM-standbezoekers gecheckt. Sinds 2010 verzamelt de NVM consumentendata uit het beursonderzoek en rapporteert jaarlijks de bevindingen. Tijdens de beurs bezochten iedere dag vele honderden bezoekers de Poetsbus als stand van de NVM voor advies over hun mondgezondheid. Verdeeld over 3 dagen vulden 312 standbezoekers, waaronder 21% mannen en 79% vrouwen, een vragenlijst in. Bijna de helft van de bezoekers is hoger opgeleid (HBO of WO). Bijna tweehonderd bezoekers (197) nam daarnaast plaats in de behandelstoel voor een ‘tandvleescheck’. Dit jaar heeft een hoger percentage toestemming gegeven voor het gebruik van hun gegevens voor publicatie over het onderzoek (88%).

Bekendheid mondhygiënisten
De bekendheid met de mondhygiënist onder de standbezoekers (gemiddelde leeftijd= 43 jaar) is in kaart gebracht. Ten opzichte van voorgaande jaren nemen de ervaringen die de standbezoekers hebben met de mondhygiënist nog steeds toe: bijna driekwart van de bezoekers komt 1 of meerdere keren bij de mondhygiënist. Bijna iedereen bezoekt de tandarts tenminste 1 keer per jaar  en ongeveer drie kwart geeft aan minder dan zes maanden geleden de tandarts te hebben bezocht. De bezoekers rapporteerden voornamelijk voor een periodieke controle en enkele keren voor een vervolgbehandeling en/of spoedbehandeling naar een tandarts te gaan. 89% van de ondervraagden rapporteerden na afloop van een bezoek, zeker te weten wie hen behandeld heeft (de tandarts, mondhygiënist, tandartsassistent of preventie assistent).

Mondhygiënegedrag
De NVM hanteert als basis voedingsadvies: hooguit zeven eetmomenten per dag. Meer dan de helft van de stand-bezoekers geeft aan 1 tot 5 keer per dag zoete tussendoortjes en (zoete) drankjes tussen maaltijden door te nuttigen. Echter, bijna een vijfde (18%) rapporteert meer dan zes keer per dag zoete tussendoortjes en (zoete) drankjes tussen maaltijden door te consumeren. Bijna de helft van de standbezoekers geeft aan een elektrische tandenborstel te gebruiken, een stijging ten opzichte van 2012. Net als in 2012 poetst in 2014 ruim 37% met een handtandenborstel en het overige percentage deelnemers (17%) gebruikte afwisselend beide borstels.

Cijfer voor uw tandvlees (DPSI score)
In tegenstelling tot de bevindingen uit de tandvleeschecks die werden uitgevoerd op de beurzen in de voorgaande jaren laten deze uitkomsten een betere tandvleesconditie zien. Bij de helft van de onderzochte bezoekers werd gezond tot licht ontstoken tandvlees (DPSI-score van 0, 1 en 2) geconstateerd. Ruim een kwart van deze bezoekers zijn de ruimtes tussen tand en tandvlees op één of meerdere plaatsen verdiept (DPSI-score van 3-. 3+ en 4).

De stand-bezoekers waardeerden hun eigen gebit net als vorig jaar gemiddeld met het cijfer 7.

De NVM streeft naar een leven lang een gezonde mond, voor iedereen! Sinds 2012 zet de NVM  in op het vergroten van de bekendheid van de mondhygiënist bij het Nederlandse publiek door publiekscampagnes, zoals de ‘Dag van de Mondhygiënist’ en de actie ‘Tanden Kwijt’ gericht op middelbare schooljeugd. De NVM vindt het belangrijk om zichtbaar te zijn en continue te blijven werken aan de positionering en de bekendheid van de mondhygiënist als dé professional voor de preventieve mondzorg. Als vervolg op de publiekscampagnes van voorgaande jaren zal 17 maart de ‘Week van de Mondhygiënist’ van start gaan. Een week waarin mondhygiënisten hun praktijkdeuren openen voor het publiek en gratis mondzorgadvies aanbieden. Meer informatie? Zie www.weekvandemondhygienist.nl.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl