Opzeggen

Wil je jouw NVM-lidmaatschap beëindigen? Regel dit dan uiterlijk vóór 1 december van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap is uitsluitend schriftelijk op te zeggen. Stuur je opzegging naar bureau@mondhygienisten.nl. Per post versturen mag ook. Stuur je opzegging dan naar:

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein

Je NVM-lidmaatschap is een jaarlidmaatschap. Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. Je opzegging is definitief nadat je via de e-mail een bevestigingsbrief hebt ontvangen.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl