Opzeggen

Je kunt het lidmaatschap van NVM-mondhygiënisten uitsluitend schriftelijk opzeggen. Bij voorkeur door je brief, voorzien van je handtekening, te scannen en te mailen naar bureau@mondhygienisten.nl. Per post versturen mag ook. Stuur je opzegging (voorzien van je handtekening) dan naar NVM-mondhygiënisten, Postbus 1166, 3430 BD Nieuwegein.

Je NVM-lidmaatschap is een jaarlidmaatschap. Het verenigingsjaar loopt van januari t/m december. Opzeggen kun je doen uiterlijk één maand (vóór 1 december) voor het einde van het lopende verenigingsjaar. De opzegging is pas definitief nadat je een bevestiging van ontvangst hebt gekregen; deze ontvang je wel vóór 1 december.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl