Bestuur

NVM-mondhygiënisten heeft momenteel een bestuur van vijf leden, gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast het besturen van de vereniging, de BV Diensten NVM en de Stichting NVM Onderzoek en Scholing, houdt het bestuur zich ook bezig met financieel beheer en het afleggen van verantwoording over het verenigingsbeleid aan de ALV. Er vindt twee keer per jaar een ALV plaats.

De samenstelling van het bestuur is:

  Manon van Splunter-Schneider, voorzitter   
Portefeuille Externe Omgeving
e-mail: manon.van.splunter@mondhygienisten.nl

  Loes Velthoven-Verlinden, vicevoorzitter en bestuurslid
Portefeuille Onderwijs, Scholing en Wetenschap
e-mail: loes.velthoven@mondhygienisten.nl

  Sylvia van Houten-Talma, secretaris en bestuurslid
Portefeuille Kwaliteit
e-mail: sylvia.van.houten@mondhygienisten.nl

  Nikky Huisman, penningmeester en bestuurslid
Portefeuille Vereniging
e-mail: nikky.huisman@mondhygienisten.nl

  Menno Tusschenbroek, bestuurslid
Portefeuille Belangenbehartiging
e-mail: menno.tusschenbroek@mondhygienisten.nl

 

Nevenactiviteiten
Download het overzicht van nevenactiviteiten van zowel de bestuur- als directieleden.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl