Bestuur

NVM-mondhygiënisten heeft momenteel een bestuur van vijf leden, gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast het besturen van de vereniging en de BV Diensten NVM, houdt het bestuur zich ook bezig met financieel beheer en het afleggen van verantwoording over het verenigingsbeleid aan de ALV. Er vindt twee keer per jaar een ALV plaats.

De samenstelling van het bestuur is:

  Loes Velthoven-Verlinden, voorzitter
Portefeuille Externe Contacten
e-mail: loes.velthoven@mondhygienisten.nl

  Sylvia van Houten-Talma, vicevoorzitter en bestuurslid
Portefeuille Kwaliteit
e-mail: sylvia.van.houten@mondhygienisten.nl

  Nikky Huisman, penningmeester en bestuurslid
Portefeuille Vereniging
e-mail: nikky.huisman@mondhygienisten.nl

  Menno Tusschenbroek, secretaris en bestuurslid
Portefeuille Belangenbehartiging
e-mail: menno.tusschenbroek@mondhygienisten.nl

  Ceta Nguyen-Cirio, bestuurslid
Portefeuille Onderwijs, Scholing en Wetenschap
e-mail: ceta.cirio@mondhygienisten.nl

 

Nevenactiviteiten
Download het overzicht van nevenactiviteiten van zowel de bestuur- als directieleden.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl