Bestuur

NVM-mondhygiënisten heeft momenteel een bestuur van vijf leden, gekozen door de Algemene Ledenvergadering (ALV). Naast het besturen van de vereniging, de BV Diensten NVM en de Stichting NVM Onderzoek en Scholing, houdt het bestuur zich ook bezig met financieel beheer en het afleggen van verantwoording over het verenigingsbeleid aan de ALV. Er vindt twee keer per jaar een ALV plaats.

De samenstelling van het bestuur is:

Manon van Splunter-Schneider, voorzitter   
Portefeuille Externe Omgeving
e-mail: manon.van.splunter@mondhygienisten.nl

Ramin Najafbagy, vicevoorzitter
Portefeuille Belangenbehartiging
e-mail: ramin.najafbagy@mondhygienisten.nl

Sylvia van Houten-Talma
Portefeuille Kwaliteit
e-mail: sylvia.van.houten@mondhygienisten.nl

Nikky Huisman, bestuurslid   
Portefeuille Onderlinge Contacten
e-mail: nikky.huisman@mondhygienisten.nl

Loes Velthoven-Verlinden, bestuurslid
Portefeuille Onderwijs, Scholing en Wetenschap
e-mail: loes.velthoven@mondhygienisten.nl

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl