Alles wat je wilt weten over de geregistreerd-mondhygiënist

Wil je op de hoogte blijven van nieuws over het experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist? Op deze pagina vind je onder andere de brief over het beleidsvoornemen van het VWS, de nieuwsberichten in de media en veelgestelde vragen. Naast deze informatie hebben we ook een toolkit met handige hulpmiddelen voor als je deel gaat nemen als geregistreerd-mondhygiënist. Houd deze pagina in de gaten voor nieuwe informatie.

Het laatste nieuws over het experiment
1 juli start experiment ‘Zelfstandige bevoegdheid Mondhygiënist’
Oproep geregistreerd-mondhygiënisten voor zitting in het tuchtcollege
Aandachtspunten bij inschrijving BIG-register
Het experiment: er verandert iets met titels!
Nieuwsflits 1 evaluatieonderzoek experiment geregistreerd mondhygiënist
Nieuwsflits 2 evaluatieonderzoek experiment geregistreerd mondhygiënist

Toolkit voor de geregistreerd-mondhygiënist
Download hieronder benodigde hulpmiddelen en handige informatie voor je deelname aan het experiment. De toolkit wordt in de komende periode verder aangevuld.

Samenwerkingsafspraken NVM, ANT & KNMT + nieuwsbericht
Titels mondhygiënist NVM & KRM
NVM beslisboom ‘Ben jij bevoegd om mee te doen aan het experiment?’
NVM-educatie overzicht cursussen t.b.v. experiment
Brief aan verwijzers
Oplegger brief aan verwijzers
AMvB tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist
Tips voor het regelen van achterwacht
Wat is een experimenteerberoep?
Naambord met titel geregistreerd mondhygiënist vanaf juli 2020
Tuchtrecht van toepassing op geregistreerd-mondhygiënist
Banner voor op de praktijkwebsite (om consument te informeren > banner linken naar www.mondhygienisten.nl)
Folder de mondhygiënist online

Röntgen
Röntgenaanbieding E-dental
Schein röntgenbuis exclusieve offerte
Schein scanner KaVo_eXam
Röntgen aanbieding Dental Union
Röntgen aanbieding Hofmeester Dental
Flyer röntgen Hofmeester Dental

Veelgestelde vragen over de taakherschikking
Veelgestelde vragen over de taakherschikking

Berichten VWS
Brief mei 2019
Brief april 2018
Brief januari 2018

Direct doen
Inloggen BIG-register

In de media
Luister of bekijk nieuws over  de taakherschikking en onze reacties in de media.

Tv en radio
NPO Radio
NOS Journaal 25 januari
Radio 1 Een Vandaag

Online
Dental info
NOS.nl
Nu.nl
RTL Nieuws

 

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen functionele zelfstandigheid en zelfstandige bevoegdheid?
Functionele zelfstandigheid wil zeggen: ‘in opdracht van, maar zonder toezicht en zonder tussenkomst van een tandarts. Behandeling vindt plaats onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid’. Zelfstandige bevoegdheid wil zeggen dat de mondhygiënist zelf de afweging maakt of de voorbehouden handelingen (röntgen, anesthesie, behandeling primaire caviteiten) nodig zijn, en de handelingen dus zonder opdracht uitvoert. Voor het maken van röntgenopnamen geldt nu nog dat dit in opdracht van en onder toezicht (dus met tussenkomst) van een tandarts moet plaatsvinden. Dit zal met de nieuwe AMvB ook aangepast worden.

 

Moet ik nu al op een andere manier gaan werken?
Nee, er verandert voor jou tot 2020 niets. Tot die tijd heb je als mondhygiënist nog steeds de opdracht van de tandarts nodig voor de voorbehouden handelingen anesthesie en primaire caviteiten. Voor röntgen geldt dat de tandarts opdracht moet geven en aanwezig moet zijn op het moment dat de foto gemaakt wordt.

 

Nu de minister deze beslissing genomen heeft, is het zeker dat het experiment dan ook in 2020 van start gaat?
Nee, het is nog niet 100% zeker dat het experiment ook daadwerkelijk van start gaat. De minister heeft de beslissing genomen om verder te gaan met het dossier taakherschikking en dit is een grote stap. Een vervolgprocedure volgt, waarbij ook de Tweede en Eerste Kamer nog geïnformeerd en bevraagd worden. Een gebruikelijke werkwijze in de politiek. De minister ziet voldoende draagvlak, wij zetten ons in om het politieke draagvlak te vergroten.

 

Wat is de volgende stap die NVM-mondhygiënisten gaat zetten?
Wij staan voor de beste mondzorg voor de patiënt, waarbij zorgverleners doelmatig en efficiënt worden ingezet. Daarvoor blijven wij de politieke partijen en het publiek van de juiste informatie voorzien om het draagvlak te vergroten. Wij gaan tools ontwikkelen waarmee de NVM-mondhygiënist in de nieuwe situatie zo goed mogelijk kan werken. Op de werkvloer wordt al goed samengewerkt met tandartsen. Wij streven naar landelijke samenwerkingsafspraken met tandartsen nog voordat het experiment start.

 

Ik heb een 2-jarige of 3-jarige opleiding gedaan. Betekent het beleidsvoornemen van de minister dat ik nu moet bijscholen of de 4-jarige opleiding moet gaan doen?
Nee, bij het besluit wat er nu ligt, is geen verplichting voor bijscholing of het volgen van de 4-jarige opleiding. Tenzij je mee wilt werken aan het experiment. Wij maken ons er hard voor dat alle mondhygiënisten met eerder gevolgde bijscholing en werkervaring de voorbehouden handelingen of een deel ervan tijdens het experiment mogen uitvoeren. Daarnaast werken wij hard om het beleidsvoornemen nog aangepast te krijgen voor de 2-jarig en 3-jarig opgeleiden.

 

Stel dat het experiment wordt uitgebreid met 2- of 3-jarig opgeleiden betekent dat dan dat ik moet bijscholen?
Nee, bij het besluit wat er nu ligt, is geen verplichting voor bijscholing of het volgen van de 4-jarige opleiding. Tenzij je mee wilt werken aan het experiment. Dan blijft bekwaam is bevoegd leidend. Wij maken ons er hard voor dat alle mondhygiënisten met eerder gevolgde bijscholing en werkervaring de voorbehouden handelingen of een deel ervan tijdens het experiment mogen uitvoeren.

 

Moeten we als 2- of 3-jarig opgeleiden vanaf 2020 nu elke keer toestemming vragen voor anesthesie?
Ja. En volgens het huidige besluit van de minister kan de opdracht vanaf 2020 zowel van een 4-jarig opgeleide mondhygiënist als van een tandarts komen. Bovendien is anesthesie en prepareren en vullen van primaire caviteiten zonder aanwezigheid van de opdrachtgever uit te voeren. Voor röntgen dient de opdrachtgever wel in huis te zijn.

 

Hoe zit het met de Wet BIG? De mondhygiënist is toch niet geregistreerd in de Wet BIG?
De 4-jarig opgeleide mondhygiënist is vanaf ingangsdatum van het experiment in 2020 een BIG-beroep geregeld in artikel 36a. Hiervoor wordt ook een tijdelijk BIG-register ingericht. Mondhygiënisten die dat willen, kunnen zich voor de duur van het experiment vanaf 2020 registreren in dit tijdelijke BIG-register. Tot 2020 is de mondhygiënist een BIG beroep geregeld in art. 34. Mondhygiënisten staan nu niet geregistreerd in het BIG-register. Dit is alleen voor beroepen* uit art. 3 Wet BIG.

*arts, tandarts, fysiotherapeut, verpleegkundige, verloskundige, psycholoog

 

Hoe zit het met het tuchtrecht vanaf start experiment in 2020?
Vanaf 2020 zal voor de 4-jarig opgeleide mondhygiënist het tuchtrecht van toepassing zijn. Val je daar niet onder als 2- of 3-jarig opgeleide mondhygiënist dan is het NVM-verenigingstuchtrecht van kracht.

 

Wat moet ik doen als ik nu problemen ondervind in de samenwerking met tandartsen?
Wij streven naar landelijke samenwerkingsafspraken met tandartsen nog voordat het experiment start. Ontstaan er toch problemen, neem dan contact op met het bureau van NVM-mondhygiënisten.

 

Is de taakherschikking interessant voor mij in loondienst?
Ook voor mondhygiënisten in loondienst zou de nieuwe AMvB gunstig zijn, omdat je dan de voorbehouden handelingen in afwezigheid van de tandarts kunt uitvoeren. Hierbij heeft de mondhygiënist meerwaarde ten opzichte van de preventie-assistent die deze handeling niet zonder toezicht mag uitvoeren.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl