Intercollegiaal Overleg (ook beschikbaar voor niet-leden)

NVM-mondhygiënisten vindt het belangrijk om alle mondhygiënisten in Nederland de gelegenheid te geven deel te nemen aan een NVM ICO-groep. Hiermee stimuleert NVM-mondhygiënisten het werken aan kwaliteitszorg.

 

Wat is Intercollegiaal Overleg?
Intercollegiaal Overleg is een gestructureerd overleg tussen vakgenoten waarbij je met elkaar kennis en ervaringen uitwisselt om zo de kwaliteit van jouw professionele zorg te verbeteren.

NVM ICO-groepen bestaan uit minimaal vier tot maximaal twaalf mondhygiënisten die normaliter niet direct met elkaar samenwerken. Idealiter heeft een groep zes tot acht deelnemers. Als niet-NVM-lid kun je tegen betaling deelnemen aan een NVM ICO-groep. Actuele kosten hiervan kun je opvragen bij het NVM-bureau.

 

Organisatie ICO-groepen
De NVM ICO-groepen zijn regionaal georganiseerd en worden begeleid door één à twee ICO-begeleiders per groep. De ICO-begeleiders hebben hiervoor een cursus gevolgd die NVM-mondhygiënisten haar leden gratis aanbiedt. ICO-begeleiders dragen zorg voor een goede organisatie van de ICO-groep en geven structuur aan het overleg. Ze stimuleren actieve deelname van alle groepsleden en bevorderen de continuïteit en ontwikkeling van de groep. Daarnaast onderhouden ze contact met NVM-mondhygiënisten. Een ICO-groep komt gemiddeld zo’n zes tot acht keer per jaar bijeen. Het is van belang dat alle ICO-deelnemers actief meedoen en eigen inbreng leveren. Juist door deze interactie is het leereffect groot.

 

Werkwijze
ICO-groepen maken gebruik van diverse methoden die tijdens de cursus tot ICO-begeleider aan bod zijn gekomen. Deze methodieken omvatten de basisprincipes van kwaliteitszorg en zijn erop gericht om onderwerpen op een zodanige manier uit te werken en praktische vaardigheden aan te leren, dat het eigen handelen direct kan worden getoetst en zo nodig worden aangepast.

De werkwijze in de ICO-groepen draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van jouw professionele zorg en het vergroten van je kwaliteitsbewustzijn. Wil je eens breder kijken dan je eigen praktijk en je dagelijkse zorgverlening kritisch onder de loep nemen? Dan zijn ICO-groepen mogelijk iets voor jou.

 

Verbreed je kennis met onze ICO-studiepakketten
Elk jaar ontwikkelt NVM-mondhygiënisten een studiepakket over mondgezondheid in relatie tot de algemene gezondheid voor gebruik in ICO-groepen. Dit jaar lanceerden we het nieuwe ICO-studiepakket Voeding & Mondgezondheid. Eerder ontwikkelden we al de twee studiepakketten Medicatie en Diabetes.

 

Interesse gekregen?

 

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl