Over NVM-mondhygiënisten

NVM-mondhygiënisten ging in 1967 van start onder de naam “De Nederlandse Organisatie van Mondhygiënisten”. NVM-mondhygiënisten telde bij oprichting vijf leden. Pas in 1970, na goedkeuring van de statuten bij Koninklijk Besluit, wordt de Vereniging officieel. Het eerste tijdschrift van NVM-mondhygiënisten volgde in 1977.

NVM-mondhygiënisten anno nu

Inmiddels is ruim 85% van alle praktiserende mondhygiënisten in Nederland bij NVM-mondhygiënisten aangesloten. Voor 3100 leden en 1100 studentleden zijn 21 medewerkers op het NVM-bureau in Utrecht actief. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten voor NVM-mondhygiënisten. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, penningmeester en drie leden (vijf bestuursleden in totaal). Daarnaast zijn er diverse commissies, vak- en werkgroepen en is er een regiostructuur. NVM-mondhygiënisten heeft een eigen verenigingsblad; het NTvM (Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne). NVM-mondhygiënisten staat borg voor professionele, preventieve mondzorg. Alle activiteiten dragen bij aan het versterken van de positie van de beroepsgroep.

Missie

NVM-mondhygiënisten bevordert professionele, preventieve mondzorg voor alle Nederlandse inwoners. NVM-mondhygiënisten is de autoriteit op het gebied van de preventieve mondzorg en de mondhygiënist heeft een vanzelfsprekende plaats naast andere zorgverleners in de gezondheidszorg.

Visie

NVM-mondhygiënisten werkt op het gebied van de preventieve mondzorg samen met de leden, stakeholders en consumenten. NVM-mondhygiënisten is onafhankelijk en werkt proactief en toekomstgericht aan de bevordering van kwaliteit, hoogwaardige zorgverlening en professionele beroepsuitoefening.

Doelen NVM-mondhygiënisten

NVM-mondhygiënisten gunt iedere Nederlandse inwoner “een leven lang een gezonde, frisse mond”. Om dat mogelijk te maken, zet de organisatie zich in voor de volgende doelen:
•    Belangenbehartiging van mondhygiënisten in de ruimste zin van het woord.
•    Bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, alsmede het bevorderen van de kwaliteit van de opleiding tot mondhygiënist.
•    Ondersteuning van het publieke belang van het beroep mondhygiënist.
•    Bevorderen van de onderlinge, nationale en internationale contacten tussen mondhygiënisten. Bevorderen van de contacten tussen mondhygiënisten en andere aanverwante disciplines.
•    Bevorderen van de maatschappelijke en sociaaleconomische belangen van de vereniging en van haar leden door onder meer het treffen van regelingen betreffende arbeidsvoorwaarden en door het (doen) aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten met werkgever.

Downloads

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl