Visitatie

Met NVM-visitatie voor de mondzorg kun je op een vertrouwde en veilige manier reflecteren op het zorgverleningsproces.

NVM-mondhygiënisten biedt jou met visitatie voor de mondzorg een vertrouwde en veilige manier om het zorgverleningsproces op jouw locatie, professioneel ‘onder de loep’ te nemen. Met deze inspirerende intercollegiale doorlichting krijg je een goed beeld van jouw praktijk. Je weet wat je kunt doen om van goed, beter te maken. Je ontvangt bovendien KRM-punten. De resultaten van de visitatie voor de mondzorg zijn strikt vertrouwelijk en alleen beschikbaar voor de gevisiteerde praktijk. Deelname aan visitatie kan een goede voorbereiding zijn om jouw praktijk in een later stadium te laten certificeren.

Wil je meer weten en ben je benieuwd hoe collega-mondhygiënisten de ICO-visitatie hebben ervaren? Bekijk dan onderstaand filmpje!

 

Verschillende mogelijkheden voor visitatie
Voor de uitvoering van visitatie biedt NVM-mondhygiënisten jou twee verschillende mogelijkheden aan:

Prakijkvisitatie voor mondhygiënisten en tandartsen
Praktijkvisitatie voor de mondzorg is gericht op de gehele praktijk. Wanneer een praktijk deelneemt aan visitatie, kunnen alle in de praktijk werkzame mondhygiënisten en tandartsen meedoen. Door samenwerking met de KNMT spreken we van een mondzorgbrede praktijkvisitatie. Dit houdt in dat je zowel in een vrijgevestigde praktijk gevisiteerd kan worden als ook in de praktijk waar je in loondienst bent van een tandarts of als zelfstandige werkt.

De door NVM-mondhygiënisten opgeleide collega-mondhygiënisten voeren als hoofdvisiteur de praktijkvisitatie bij mondhygiënisten uit. Zij doen dit samen met een assistent-visiteur, een collega wiens eigen praktijk al is gevisiteerd. Echte professionals dus, waarmee je tijdens de visitatie dieper op vak-issues kunt ingaan, en die jou praktische oplossingen geven om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Dit maakt visitatie via NVM-mondhygiënisten voor de beroepsgroep een vertrouwd, inspirerend, stimulerend, veilig, professioneel en geaccepteerd toetsingsinstrument voor de praktijkvoering.

ICO-visitatie voor NVM ICO-groepen
Deze visitatie voor de mondzorg is ontwikkeld voor NVM ICO-groepen. Wanneer een ICO-groep deelneemt aan visitatie kunnen alle deelnemers van de betreffende ICO-groep meedoen. Ook kunnen collega-mondhygiënisten werkzaam in de praktijk mee gevisiteerd worden ten tijde van de visitatie. Bij de ICO-visitatie doen mondhygiënisten uit minimaal drie praktijken mee. Als er meer dan zes praktijken meedoen, wordt de groep in tweeën gesplitst. Het is niet verplicht dat alle leden van de ICO-groep meedoen.

Waaruit bestaat een ICO-visitatie?

 

Visitatiecommissie bij ICO-visitatie

Bij ICO-visitatie wordt een visitatiecommissie samengesteld uit de deelnemende leden van de ICO-groep. De visitatiecommissie bestaat uit een voorzitter en een secretaris. De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaglegging.

Een NVM-hoofdvisiteur begeleidt de ICO-groep. Deze is aanwezig bij de voorbereidingsbijeenkomst en de evaluatiebijeenkomst. Daarnaast kijkt de NVM-hoofdvisiteur op afstand mee tijdens de visitaties van de afzonderlijke leden, bijvoorbeeld door de ingevulde vragenlijsten te bekijken en mee te lezen met de verslaglegging.

 

Planning

Tijdens de voorbereidingsbijeenkomst met de NVM-hoofdvisiteur worden alle visitaties gepland en de visitatiecommissies samengesteld. Tevens wordt een datum voor de evaluatiebijeenkomst vastgesteld. Het hele proces van voorbereidingsbijeenkomst, uitvoering visitaties en evaluatiebijeenkomst neemt bij voorkeur niet langer dan zes maanden in beslag.

 

Interesse?

Meld je aan voor ICO-visitatie via het aanmeldformulier.

Of meld je aan voor praktijkvisitatie via het aanmeldformulier.

 

Maak online kennis met visitatie

In samenwerking met KNMT hebben we drie e-learnings ontwikkeld waarmee je kennis kunt maken met visitatie. Deze modules kun je op de website van KNMT volgen. Er zijn drie modules:

Voor elke gevolgde module ontvang je één KRM-punt. Aan het einde van de e-learning, op de resultaatpagina, kun je een certificaat downloaden. Dit certificaat kun je vervolgens zelf uploaden in PE-online. Volg de e-learnings via onderstaande button. Scroll vervolgens naar het laatste deel van de pagina.

E-learnings visitatie

 

Meer informatie of contact
Heb je na het lezen van onze informatie nog vragen? Kijk dan bij ‘FAQ visitatie’ of neem contact op met NVM-mondhygiënisten via telefoonnummer 030-6571013 of per e-mail via visitatie@mondhygiensten.nl.

Heb je vragen over aanmelding of planning, neem dan contact op met het visitatiesecretariaat via visitatie@knmt.nl.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl