Tarieven visitatie

Kosten voor deelname aan zzp-visitatie:

Alle kosten zijn exclusief 21% btw.

 

Kosten voor deelname aan ICO-visitatie:

Alle kosten zijn exclusief 21% btw.

 

Kosten voor deelname aan Praktijkvisitatie voor de mondzorg:

Onderdeel van visitatie is het visiteren van een andere praktijk (één mondhygiënist en/of tandarts per praktijk). Heb je dat gedaan, dan restitueren wij je €375,- (mondhygiënist) of €500,- (tandarts)

Alle kosten zijn exclusief 21% btw.

 

Betalingsvoorwaarden

Machtiging

Voor een eventuele terugboeking gelden 30 werkdagen.

Bij aanmelding wordt €350,- geïncasseerd; het resterende bedrag na uitvoering van de visitatie.

 

Annuleringsregeling

Het kan voorkomen dat een geplande visitatie geen doorgang kan vinden door ziekte of andere bijzondere omstandigheden. In dat geval meldt de praktijk dat bij het visitatiesecretariaat en gaan wij een andere datum inplannen.

Visiteurs moeten voor visitaties tijd vrij plannen in hun agenda. Bij verzetten of annuleren van visitaties worden de volgende bedragen in rekening gebracht:

Bij verzetten:

Bij annulering:

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl