Waarop toetst praktijkvisitatie?

Praktijkvisitatie voor de mondzorg toetst op vier domeinen: evaluatie van de zorg, patiëntenperspectief, organisatie van de praktijk, en professioneel en individueel handelen. Daarbij gaat extra aandacht naar de thema’s infectiepreventie, dossiervoering en verdeling van zorg.

Visitatie gaat over het samen met een collega kijken naar wat de praktijk organisatorisch en vakinhoudelijk goed doet en wat er verbeterd en verder ontwikkeld kan worden.

Bij een visitatie wordt je praktijk bekeken door collega-mondhygiënisten. Met behulp van de praktijkvisitatie word je je bewust van processen in de eigen praktijk. Je weet beter of je op de goede weg zit en of wellicht wat moet bijsturen. Een visitatie is dus reflectief en ontwikkelgericht.

Na aanmelding voor praktijkvisitatie ontvang je een bevestiging van ons met hierin een inlog voor het ADAS-systeem. Dit is een online registratiesysteem, dat een veilige omgeving biedt om stukken van de praktijkvisitatie op te slaan. Er wordt gevraagd digitaal een vragenlijst in te vullen.

Hierbij wordt gelet op vier domeinen:

Evaluatie van zorg
Bij evaluatie van de zorg gaat het om de uitkomst van de zorg. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe zorgprocessen en contacten met verwijzers geregeld zijn. De evaluatie is een zorginhoudelijke spiegel die wordt voorgehouden om te zien waar je staat en waar je naartoe wilt.

Patiëntenperspectief
Patiëntenperspectief wordt steeds belangrijker. Zo wordt gekeken of (en hoe) de klachtenregeling geregeld is en hoe patiënten jouw zorg en praktijk ervaren.

Praktijkfunctioneren
Belangrijk om te kijken hoe je praktijk functioneert. Hoe ga je om met je patiënten en personeel?

Professionele ontwikkeling/individueel handelen
Vakinhoudelijke kennis is belangrijk. Hoe houd je dat bij? Hoe heb je richtlijnen geïmplementeerd in je praktijkvoering?

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl