Commissie Visitatie

We krijgen voor de mondhygiënist steeds meer aandacht, waardoor het nog belangrijker is om de kwaliteit van mondzorg te kunnen waarborgen en dit uit te kunnen dragen.

Visitatie is gericht op het verbeteren en stimuleren van het vakinhoudelijk en professioneel handelen in de praktijk. Onafhankelijk opererende, daartoe opgeleide beroepsgenoten voeren de visitatie uit. Deze zogenaamde peer-benadering is de kern van visiteren: een collega ‘reviewt’ het professionele handelen aan de hand van ingebrachte patiëntencasuïstiek en neemt daarbij de organisatorische praktijk als basis.

Het doel van de commissie Visitatie is de kwaliteit van visitaties te waarborgen, visitatie als kwaliteitsinstrument te promoten en zowel de praktijkvisitaties als ICO-visitaties verder uit te rollen binnen onze beroepsgroep.

Als commissie Visitatie houden we ons bezig met de volgende taken:

Hiervoor vergaderen we circa viermaal per jaar, waarvan tweemaal op het NVM-bureau en tweemaal via videobellen.

De samenstelling van de commissie Visitatie bestaat momenteel uit Saskia Klein Velderman, beleidsmedewerker Kwaliteit, en twee mondhygiënisten (tevens hoofdvisiteurs). Zij zijn allen in loondienst of hebben een eigen praktijk. We zijn op zoek naar een nieuw commissielid! Bekijk de informatie onderaan deze pagina.

 

De commissie Visitatie bestaat momenteel uit twee leden:

Gabriëlle de Veer (voorzitter)

Alweer meer dan tien jaar ben ik mondhygiënist, waarbij ik verschillende aspecten van de mondzorg heb gezien, van solopraktijk, kaakchirurgie, orthodontie tot groepspraktijken.
Naast de dagelijkse praktijk vind ik het leuk om de gezondheidszorg vanuit een breder perspectief te benaderen. Vandaar dat ik in 2014 afgestudeerd ben als gezondheidswetenschapper aan de VU in Amsterdam. Momenteel werk ik als praktijkmanager en mondhygiënist in een algemene tandartsenpraktijk. Door mijn ambitie en brede interesse probeer ik altijd op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Hierbij vind ik het belangrijk dat we steeds meer naar de kwaliteit van zorg gaan kijken. Visitatie vind ik een mooi instrument om in een vertrouwde omgeving naar de kwaliteit van het zorgverleningsproces te kijken en om van elkaar te leren. Bij een praktijkvisitatie vind ik het leuk om de blinde vlek van de zorgverlener op te zoeken en hierover in gesprek te gaan om zo de kwaliteit naar een hoger niveau te tillen.


Marysol Verloop

Mijn naam is Marysol Verloop en ik ben sinds februari 2015 hoofdvisiteur. Ik vind het leuk om naast mijn werk als geregistreerd-mondhygiënist en praktijkeigenaar ook nevenactiviteiten uit te voeren op het gebied van organisaties.
In Suriname, waar ik van 1994 tot 2006 heb gewerkt als Jeugdtandverzorger voor de Stichting Jeugdtandverzorging, was ik gedurende tien jaar kliniekhoofd van de afdeling Revalidatiecentrum. Die kliniek was er speciaal voor de behandeling van mensen met een beperking en/of met angst. Daarna was ik twee jaar werkzaam in het Militair Hospitaal. Vanaf 1997 zat ik in de JTV-vakbond als secretaris. Tevens werd ik regiocoördinator TGVO (tandheelkundige gezondheid voorlichting en opvoeding). Eind 2006 vertrok ik voor de liefde naar Nederland.
In Nederland heb ik me van 2009 tot 2010 laten omscholen tot mondhygiënist; van 2012 tot 2014 was ik docent cariësonderwijs op de HU en van 2014 tot 2015 praktijkdocent op de HAN.
Visitaties stonden door corona op een laag pitje, maar gelukkig komt het nu weer op gang. Sinds maart 2022 ben ik lid van de NVM-visitatiecommissie.
Persoonlijk zie ik het als een voorrecht om bij een ander in de keuken te mogen kijken en samen te werken aan goede (tot uitstekende) kwaliteit van de mondzorg.
Kwaliteit verbeteren en anderen hiertoe te enthousiasmeren vind ik een leuke uitdaging.

 

Lid worden van de commissie Visitatie?
Heb je interesse om de commissie Visitatie te komen versterken? Stuur dan een e-mail naar saskia.kleinvelderman@mondhygienisten.nl of bel 030-6571013.

Heb je overige vragen omtrent visitatie, stuur dan een e-mail naar visitatie@mondhygienisten.nl.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl