Standpunten

NVM-mondhygiënisten is de beroepsvereniging van mondhygiënisten in Nederland, met op dit moment zo’n 4.400 leden. Onze missie is het bevorderen van professionele, preventieve mondzorg voor alle Nederlandse inwoners. De mondhygiënist is de autoriteit op het gebied van preventieve mondzorg en heeft een vanzelfsprekende plaats naast andere zorgverleners in de gezondheidszorg.

Vanuit onze missie zijn wij voortdurend bezig onze standpunten onder de aandacht te brengen bij belanghebbende partijen binnen het zorgteam, de politiek en andere stakeholders, en onder consumenten. Een aantal standpunten hebben wij hieronder uitgelicht.

Wil je in contact komen met NVM-mondhygiënisten, dan kan dat via bureau@mondhygienisten.nl of 030-6571013.

Standpunten NVM-mondhygiënisten

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl