Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

vrijdag 23 september 2022

Mondhygiënisten: spil in de preventieve mondzorg

In het kader van ons 55-jarig bestaan dit jaar, hebben we onderstaand bericht bij de Nederlandse media onder de aandacht gebracht:

 

“Dit jaar bestaat de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) 55 jaar, een mijlpaal waar de beroepsvereniging terecht trots op is. Het is een mooie constatering dat mondhygiënisten steeds nadrukkelijker hun rol in de preventieve mondzorg opgepakt hebben in de afgelopen 55 jaar. En voor de toekomst een belangrijke bijdrage leveren passend bij de ambities van het Integraal Zorgakkoord. Hier ligt de focus op passende zorg door meer in te zetten op preventie en bewezen zorg, meer zorg in de eerste lijn en meer samenwerking tussen verschillende (zorg)professionals”, aldus voorzitter van NVM-mondhygiënisten Manon van Splunter-Schneider.

In het kader van bewezen zorg is het dan ook een goed getimed initiatief van de in Nederland gepromoveerde mondhygiënisten om de wetenschappelijke onderbouwing van preventieve mondzorg inzichtelijk te maken via een website met hun proefschriften en een bundeling van de samenvattingen van hun promotieonderzoeken. Met dit mooie cadeau aan de vereniging wordt wetenschap toegankelijk gemaakt voor professionals in de mondzorg, studenten, docenten en andere zorgverleners. Deze informatie is te vinden op www.proefschriftenmondhygienisten.nl. Op 23 september zal het lustrumcongres met wetenschappelijke lezingen plaatsvinden in Musis Sacrum te Arnhem, dat met een feest wordt afgesloten.

 

Preventie belangrijk

Bij een gezond lichaam hoort een gezonde mond. Het stimuleren van een goede mondverzorging om problemen in de mond te voorkomen is van groot belang. Gaatjes en tandvleesontstekingen zijn eenvoudig te voorkomen. Toch zien mondhygiënisten steeds vaker een relatie tussen een slecht gebit, sociale achterstanden en armoede. Eén op de vijf kinderen komt niet bij een mondzorgverlener, ondanks het feit dat mondzorg onder de achttien jaar vergoed wordt vanuit de basisverzekering.

Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een gezond en mooi gebit afhankelijk wordt van iemands inkomen of sociale positie. Er ligt een belangrijke taak om deze kinderen en hun ouders te bereiken. Gemeenten, zorgverzekeraars en professionals in de mondzorg moeten hier de handen inéén slaan om goede initiatieven te ontplooien in de wijken en regio’s.”

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl