Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

dinsdag 07 februari 2023

Reactie NVM-mondhygiënisten op advies Capaciteitsorgaan: dit is nodig voor echte focus op preventieve mondzorg

Capaciteitsorgaan adviseert verhoging aantal opleidingsplaatsen mondhygiënisten

Het Capaciteitsorgaan adviseert de instroom in de opleiding Mondzorgkunde op te hogen naar een gemiddelde van 353 opleidingsplaatsen. Deze stijging van het aantal opleidingsplaatsen wordt gemotiveerd door de groei van de bevolking en de achterstanden in de mondzorg bij jongeren en een stijgende groep ouderen. Het ministerie van VWS moet nog instemmen met dit advies. “Goed dat het Capaciteitsorgaan nauwkeurig in kaart heeft gebracht dat er meer capaciteit in de mondzorg nodig is. De mondzorg in het algemeen kampt nu al met grote tekorten, vandaar dat er naast meer mondhygiënisten ook extra tandartsen nodig zijn. Maar voor een werkelijk omslag naar preventieve mondzorg is een andere en bredere opdracht aan het Capaciteitsorgaan nodig, die recht doet aan het overheidsbeleid om passende zorg in lijn met ambities als het Integraal Zorgakkoord te realiseren”, aldus voorzitter van NVM-mondhygiënisten Manon van Splunter-Schneider.

 

Stijging behoefte preventieve mondzorg

Het Capaciteitsorgaan constateert dat op basis van prognoses van de bevolkingsgroei voor de hele mondzorg de zorgvraag de komende tien jaar stijgt met ongeveer 3,5 procent. Een grotere stijging van de vraag ligt er op het gebied van de epidemiologische en sociaal-culturele factoren. De mondgezondheid van tieners en jongvolwassen jeugd gaat op dit moment achteruit. Ook bij jonge kinderen zijn er zorgen, in het bijzonder bij kinderen van ouders met een lagere Sociaal Economische Status (SES). Verder is er een grote groep ouderen bij wie het slecht gesteld is met de mondgezondheid. Er is veel achterstallig onderhoud, zowel bij zelfstandig als in verpleeghuizen wonende ouderen. Verder is er, ook bij de jeugd, met name bij de jonge kinderen, een grote preventieve vraag. Een mooie kans om deze doelgroep te bereiken ligt op de consultatiebureaus, waar vroegtijdig gestart kan worden met goede voorlichting door mondhygiënisten. Het ministerie van VWS ziet mondhygiënisten als deskundigen in deze preventieve rol. Ook bij ouderen ligt een grote preventieve zorgvraag, ook op locatie. Verwacht wordt dat deze vraag met de verdere vergrijzing sterk zal toenemen.

 

Ander opdracht aan het Capaciteitsorgaan

Manon van Splunter-Schneider: “Voor een werkelijke omslag van curatie naar preventie is een andere beleidsrijkere opdracht voor het Capaciteitsorgaan nodig. Het ministerie van VWS richt zijn beleid steeds op de preventieve mondzorg. Steeds meer deskundigen merken op dat de kwaliteit van mondzorg terugloopt door zorgmijding. Dat vraagt om een proactieve benadering van kwetsbare doelgroepen. Dus bij de capaciteit van de mondzorg moet er echt een tandje bij. We zien dat jongeren vanaf het prille begin samen met hun ouders intensiever begeleid moeten worden om de rest van hun leven een gezond gebit te houden. In de toekomst zal de verhouding tandartsen/mondhygiënisten naar één mondhygiënist op één tandarts moeten verschuiven. Die is op dit moment één mondhygiënist op tweeëneenhalve tandarts. Dan pas is de focus van de mondzorg echt gericht op preventie, zoals het ministerie van VWS dat in zijn beleid wil realiseren. Voorkomen is beter dan genezen.”

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl