Kennisbank - Experiment tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist

De kosten voor registratie in het BIG-register zijn € 85,00

https://www.bigregister.nl/registratie/nederlands-diploma-registreren/doorlooptijd-en-kosten

 

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!
  • bachelor diploma Mondzorgkunde
  • certificaat Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS)
  • registratie in het tijdelijk BIG-register geregistreerd-mondhygiënist
  • bekwaam zijn voor de voorbehouden handelingen die je gaat uitvoeren
Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Als bezitter van het TMS-certificaat mag je een OPG-apparaat aanschaffen en beheren, maar niet zelfstandig gebruiken! Hiervoor is dan opdracht en tussenkomst mogelijkheid van een tandarts noodzakelijk. Alleen voor het maken van een solo of bitewing is de geregistreerd-mondhygiënist zelfstandig bevoegd.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Nee, het bleken van het gebit valt onder Europese regelgeving en hierin is opgenomen dat alleen tandartsen mogen bleken. Hierin brengt de BIG-registratie geen verandering.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Als werknemer sta je onder een gezagsverhouding met je werkgever. Daarmee kan de werknemer weliswaar aansprakelijk worden gesteld voor een gemaakte fout, maar de plicht tot schadevergoeding ligt altijd bij de werkgever (tenzij de medewerker met opzet of roekeloos heeft gehandeld). De werkgever moet dus het personeel meeverzekeren op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Meer informatie

Als zelfstandig werkend mondhygiënist, praktijkhouder of zzp’er, is het belangrijk dat je zelf een beroepsaansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering afsluit. Vergeet daarbij niet om je eventuele medewerkers mee te verzekeren.

Meer informatie

Het is belangrijk om klachten en claims van elkaar te onderscheiden. Bij een klacht is de patiënt niet tevreden en zoekt hij/zij genoegdoening, bijvoorbeeld in de vorm van excuses maar mogelijk ook via een maatregel tegen jou als mondhygiënist. De juridische bijstand bij klachten is gedekt onder een rechtsbijstandsverzekering Daarnaast is het mogelijk dat je als mondhygiënist onbedoeld mogelijke schade berokkent aan een patiënt Als de patiënt besluit om die schade op jou te verhalen spreken we van een claim. Je legt deze claim neer bij je beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Ja, zorg dat je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt én een beroepsrechtsbijstandverzekering. Het eerste hebben zelfstandig ondernemende mondhygiënisten al, maar de beroepsrechtsbijstand wordt nogal eens vermeden. Als je in loondienst werkzaam bent, zal je dit moeten afstemmen met je werkgever. Veelal val je dan onder de verzekering van de werkgever. Deze moet jouw naam wel doorgeven aan zijn verzekering, dat blijkt in de praktijk vaak vergeten te worden. Bij twijfel: sluit de verzekeringen af! Als NVM-lid krijg je bij de VvAA korting hierop.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Je zal op de praktijkwebsite, briefpapier, naambordje op kleding, NVM- en/of KRM bord de titel ‘geregistreerd-mondhygiënist’ moeten gaan voeren.
Soms is het lastig als je bijv. afhankelijk bent van de verhuurder om daar bij routingbord of liftnaam dit gewijzigd te krijgen. Het is ook niet de bedoeling dat je de belettering op ramen aanpast. Daar zal de Inspectie niet direct over vallen. Houdt wel bij je persoonlijke uitingen rekening met de verplichting de juiste titel te voeren.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Voor röntgen gelden twee zaken, je bevoegdheid en je bekwaamheid.
Voor je bevoegdheid heb je het certificaat TMS nodig. Dit is het juiste certificaat om een röntgenapparaat te mogen beheren en aan dit certificaat zit je bevoegdheid tot het indiceren van een foto vast. Of je bekwaam bent voor het interpreteren van het röntgenbeeld is afhankelijk van recente ervaring. Zie Wat is het verschil tussen bevoegd- en bekwaamheid?

Meer informatie

Dat kan, ook nadat je afstudeert wanneer het experiment reeds gestart is. Afhankelijk of in je initiële opleiding het certificaat TMS zit moet je deze wel of niet alsnog halen. Zie Wat zijn de voorwaarden om mee te doen?

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Het is een feit dat wij betreuren dat niet iedere mondhygiënist mee kan doen. Of dit een splitsing binnen de achterban betekent, daar zijn we allen zelf bij. In ons vakgebied zijn verschillende aandachtsgebieden, patiëntengroepen en werkvormen die sowieso voor de nodige variatie zorgen. Dat maakt ons werk juist dynamisch en uniek. Een geregistreerd- mondhygiënist is niet beter dan een niet-geregistreerd-mondhygiënist. Alleen de wetgeving daarom heen is anders. Uitgangspunt blijft de preventie binnen de mondzorg te verbeteren.

Meer informatie

Wij hebben landelijke samenwerkingsafspraken ontwikkeld met tandartsen nog voordat het experiment start.
Ontstaan er toch problemen, neem dan contact op met het bureau van NVM-mondhygiënisten.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Ja. En volgens het huidige besluit van de minister kan de opdracht vanaf 2020 zowel van een ‘geregistreerd-mondhygiënist’ (dus 4-jarig opgeleide mondhygiënist die deelneemt aan het experiment) als van een tandarts komen. Anesthesie, prepareren en vullen van primaire caviteiten zijn zonder aanwezigheid van de opdrachtgever uit te voeren. Voor röntgen dient de opdrachtgever wel in huis te zijn.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Ja, deze mogelijkheid is er. Indien je later dan 1 juli 2020 aan de randvoorwaarden voldoet kan er na de startdatum van het experiment gewoon deelgenomen worden. Houd hierbij rekening met de wachttijd van acht weken na het indienen van je verzoek tot registratie in het tijdelijke BIG-register.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Nee, dit is niet te verwachten. Ondanks dat NVM-mondhygiënisten er alles aan heeft gedaan om dit wel mogelijk te maken is het voor het experiment dat van start gaat op 1 juli 2020 niet mogelijk. Een toetsmogelijkheid (proeve van bekwaamheid) waarvoor NVM-mondhygiënisten gepleit heeft, is ingetrokken. Wel blijven wij ons hard maken dat bij de evaluatie en het definitieve besluit 2- en 3-jarig opgeleiden ook naar artikel 3 kunnen (een zelfstandige bevoegdheid krijgen). Zie ook de eerste vraag.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

De upgrading die erkend wordt door VWS en OC&W is alleen te volgen aan de Hogescholen Mondzorgkunde. Hierin heeft NVM-mondhygiënisten geen bevoegdheid en de upgrading is dus niet te volgen bij NVM-educatie. Wij weten dat de opleidingen hiermee bezig zijn, maar de upgrading wordt nu nog niet actief aangeboden. Hier hebben wij als NVM-mondhygiënisten geen invloed op en zijn afhankelijk van de acties bij de hogescholen.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Nee, er is geen verplichting voor bijscholing of het volgen van de 4-jarige opleiding tenzij je wilt deelnemen aan het experiment. Hiervoor dien je een upgrading tot Bachelor of Science te volgen bij een van de Hogescholen Mondzorgkunde.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Wij staan voor de beste mondzorg voor de patiënt, waarbij zorgverleners doelmatig en efficiënt worden ingezet. Daarvoor blijven wij de politieke partijen, zorgverzekeraars en andere belangrijke stakeholders én het publiek van de juiste informatie voorzien om het draagvlak te vergroten.

Meer informatie

Vanaf 1 juli 2020 vallen de geregistreerd-mondhygiënisten onder de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ex art. 36a van de Wet BIG en alle overige mondhygiënisten blijven geregeld onder art. 34 en de daarbij behorende AMvB; Mondhygiënisten hebben nog steeds de opdracht van de tandarts nodig voor de voorbehouden handelingen anesthesie en primaire caviteiten. Voor röntgen geldt dat de tandarts opdracht moet geven en aanwezig moet zijn op het moment dat de foto gemaakt wordt.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Functionele zelfstandigheid wil zeggen: ‘in opdracht van, maar zonder toezicht en zonder tussenkomst van een tandarts. Behandeling vindt plaats onder eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid’. Zelfstandige bevoegdheid wil zeggen dat de geregistreerd- mondhygiënist zelf de afweging maakt of de voorbehouden handelingen (röntgen, anesthesie, behandeling primaire caviteiten) nodig zijn, en de handelingen dus zonder opdracht en zonder toezicht uitvoert.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Door het volgen van een cursus en het uitvoeren van de behandeling onder begeleiding van een bevoegd en bekwaam collega geregistreerd-mondhygiënist of tandarts. Ben je weer helemaal up-to-date en voel je je zeker, dan voldoe je aan de voorwaarden.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Je bent bevoegd als je een opleiding hebt gevolgd die vereist is voor de zorg en handelingen die je verricht. Je bent bekwaam wanneer je naast het juiste diploma of certificaat de handeling beheerst.

Meer informatie

Nee, je doet niet automatisch mee. Je moet voldoen aan de voorwaarden en je actief registreren. Voor de gevolgen van deelname zie Wat zijn de voorwaarden om mee te doen? en Wat verandert er voor je als je meedoet aan het experiment?

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Ook voor mondhygiënisten in loondienst is de nieuwe AMvB gunstig. Je kunt dan de voorbehouden handelingen in afwezigheid van de tandarts uitvoeren (geen opdracht meer nodig) en (in afstemming) opdracht geven voor een (voorbehouden) handeling aan collega’s binnen het team die niet een zelfstandige bevoegdheid hebben.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Nee, deelname is niet verplicht. Wel is het wenselijk omdat mondhygiënisten die meedoen aan het experiment met hun zelfstandige bevoegdheid efficiënter inzetbaar zijn (zie ook vraag Is deelname aan het experiment interessant voor mij in loondienst). Dit geldt zowel voor mondhygiënisten in loondienst als zelfstandig ondernemende mondhygiënisten. Daarnaast verkrijgen we meer inzichten als zoveel mogelijk mondhygiënisten deelnemen.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Meedoen aan de monitoring is geen verplichting. Wel is het belangrijk dat er voldoende data beschikbaar komen zodat er een definitief besluit genomen kan worden aan het eind van het experiment. Het is dus wel wenselijk dat je meedoet aan de monitoring.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Nee, je wordt uitgenodigd hieraan mee te doen. De 0-meting wordt uitgevoerd onder een steekproef van alle mondzorgverleners die betrokken zijn bij het experiment (tandartsen en mondhygiënisten).

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Sinds 1 april 2020 is het mogelijk je in te schrijven in het tijdelijk BIG-register. De kosten voor deze registratie zijn 85,00 euro per 5 jaar en dienen door de zorgverleners zelf betaald te worden.De afhandeling van een aanvraag voor registratie in het tijdelijke register duurt bij een Nederlands diploma maximaal 8 weken. Zie ook de informatie over registratie in het BIG-register in de toolkit.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

NVM-mondhygiënisten heeft samen met de andere koepels gewerkt aan een format voor samenwerkingsafspraken. Deze kun je samen met de tandartsen waarmee je samenwerkt afstemmen op eigen en regionale behoeften. Ga vooral het gesprek aan met de tandarts van je patiënt.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Het moet schriftelijk vastgelegd zijn hoe je de achterwacht geregeld hebt.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Deze kun je afstemmen met de tandartsen met wie je samenwerkt, maar kan je ook via de centrale tandartsenposten regelen die her en der zijn opgericht. De achterwacht is een onderdeel van je samenwerkingsafspraken. Zie hiervoor ook de informatie in de toolkit over het regelen van een achterwacht.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Het medisch tuchtrecht is rechtspraak waarbij het tuchtcollege beoordeelt of een arts of andere hulpverlener volgens de voor hem geldende professionele standaard heeft gewerkt. Het tuchtrecht is bedoeld om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. Het tuchtrecht geldt voor alle beroepsgroepen die staan ingeschreven in het BIG-register, waaronder artsen, maar bijvoorbeeld ook tandartsen, verpleegkundigen en apothekers. En met dit experiment ook geregistreerd-mondhygiënisten. Een medisch tuchtcollege bestaat uit juristen en leden-beroepsgenoten.

Meer informatie

Je kunt opdracht geven voor het uitvoeren van een (voorbehouden) handeling aan zorgverleners binnen het team die zelf niet zelfstandig bevoegd zijn. Je moet wel overtuigd zijn van hun bevoegd- en bekwaamheid (vergewissen). Als geregistreerd-mondhygiënist ben je hiervoor aansprakelijk.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Voor diegenen die voldoen aan de randvoorwaarden en zich hebben geregistreerd in het BIG-register (dus zich hebben aangemeld), gaan een aantal veranderingen van toepassing zijn.

Meer informatie

Nee, je hoeft niet alle drie de voorbehouden handelingen uit te voeren. Het mogen er ook één of twee zijn. Het is wel vereist dat je bekwaam bent voor de (be)handeling die je uitvoert.

Het antwoord op je vraag niet gevonden? Neem contact met ons op!

Mondhygiënisten die vanaf 2006* zijn afgestudeerd en een bachelorsdiploma hebben. Dit geldt ook voor mondhygiënisten die 2- of 3-jarig zijn opgeleid én aanvullend een upgrading bachelor hebben gedaan.

Meer informatie

Het doel van het experiment, vanaf 1 juli 2020 gedurende vijf jaar, is om via het experimenteerartikel 36a van Wet BIG te komen tot een definitieve opname van mondhygiënisten in artikel 3 van Wet BIG met een definitieve zelfstandige bevoegdheid. De verwachting is dat deze zelfstandige bevoegdheid een positief effect heeft op de (nu stagnerende) taakherschikking.

Meer informatie

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl