Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

donderdag 18 juni 2020

Het experiment: er verandert iets met titels!

Hoe maken we het duidelijk voor de patiënt.

In het kader van artikel 36a van de Wet op de individuele gezondheidszorg dienen mondhygiënisten die zich inschrijven in het tijdelijk BIG-register de titel geregistreerd-mondhygiënist te voeren.

Vanaf 1 juli 2020 zijn er dus twee officiële titels:
mondhygiënist en geregistreerd-mondhygiënist

Tegelijkertijd noemen mondhygiënisten die in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten zijn ingeschreven zich vaak kwaliteitsgeregistreerde mondhygiënisten of geregistreerde mondhygiënisten. Best verwarrend voor de consument! Voor de consument moet duidelijk zijn of een mondhygiënist wel of niet aan het experiment deelneemt en wel of niet de aangewezen voorbehouden handelingen zelfstandig kan uitvoeren. Daarnaast is het prettig voor de patiënt om te weten dat zijn of haar mondhygiënist continu aan zijn of haar deskundigheid werkt en dit laat zien door registratie in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet toe op het correct gebruik van beschermde titels in de gezondheidszorg. IGJ kan waarschuwingen en boetes (tot 6000 euro!) opleggen bij titelmisbruik. Daarom willen we je vragen om als volgt met de titels en aanduidingen om te gaan:

Neem je deel aan het experiment, dan ben je verplicht de titel geregistreerd-mondhygiënist te voeren. Voor de patiënt is het inzichtelijker dat jij een mondhygiënist bent die aan het experiment deelneemt als je hieraan je BIG nr toevoegt, dus: ‘Josefien Pietersen, geregistreerd-mondhygiënist, BIG nr. 123456

Neem je niet deel aan het experiment, maar ben je geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten? Noem je dan bij voorkeur: ‘Josefien Pietersen, mondhygiënist, geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten’.

Neem je deel aan het experiment, én ben je geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten? Noem je dan bij voorkeur: ‘Josefien Pietersen, geregistreerd-mondhygiënist, BIG nr. 123456, geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten’.

Neem je niet deel aan het experiment, en ben je ook niet geregistreerd in het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten? Dan kan je je ‘Josefien Pietersen, mondhygiënist’ blijven noemen.

Wij adviseren alle mondhygiënisten goed na te gaan of je op correcte wijze benoemd bent op websites, praktijkinformatie, facturen, correspondentie en social media. Extra punt van aandacht is je LinkedIn-profiel. Bij LinkedIn is het mogelijk een vinkje ‘registered’ aan te klikken. Veel mondhygiënisten hebben dit van oudsher aangevinkt staan omdat ze geregistreerd zijn in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten. Dit doet te veel denken aan de geregistreerd-mondhygiënist. Zet deze dus alleen aan als je geregistreerd-mondhygiënist bent.

In het BIG-register zijn geregistreerd-mondhygiënisten straks op naam en/of BIG-nummer vindbaar via de zoekmachine van www.bigregister.nl.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl