Dit nieuwsbericht is langer dan 12 maanden geleden gepubliceerd. De informatie kan verouderd zijn. Bekijk ons nieuwsoverzicht voor actualiteiten.

donderdag 18 juni 2020

Aandachtspunten bij inschrijving BIG-register

Via de website van het BIG-register kun je je registreren voor deelname aan het experiment ‘Tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist’.

Over het algemeen kun je deze aanmelding gemakkelijk doorlopen. Er is wel een aantal aandachtspunten, bijvoorbeeld als je in 2006 de vierjarige opleiding hebt afgerond, of als je in het buitenland hebt gewerkt. Wij lichten dit verder toe:

Afgestudeerd in 2006
In 2006 studeerden de eerste vierjarig opgeleide mondhygiënisten af. Ook studeerden er in dat jaar nog een aantal collega’s van de driejarige opleiding af. Omdat in het uittreksel van DUO niet staat of je diploma de drie- of de vierjarige opleiding betreft en je alleen met een vierjarig bachelordiploma mee kan doen aan het experiment, zal er gevraagd worden om aanvullend je diplomasupplement op te sturen. Dit diplomasupplement heb je bij je diploma ontvangen. Dit moet een origineel gewaarmerkt diplomasupplement zijn.

Gewerkt in het buitenland
Bij de aanvraag kom je een vraag tegen of je als mondhygiënist in het buitenland hebt gewerkt. Als je daar ja op hebt geantwoord, dan zal je gevraagd worden (als je langer dan een jaar afgestudeerd bent) om de volgende documenten aan te leveren:

1. Een bewijs dat er geen buitenlandse bevoegdheidsbeperkingen van kracht zijn
Dit kan iemand aantonen door het overleggen van een Certificate(s) of Current Professional Status (CCPS). De aanvrager moet een CCPS aanleveren van alle landen waar hij/zij ná het behalen van het beroepsdiploma langer dan drie maanden gewerkt heeft. Een CCPS mag niet ouder zijn dan drie maanden en moet origineel of een gewaarmerkte kopie zijn.

2. Een bewijs dat er geen strafrechtelijke veroordelingen zijn
Dit kan aangetoond worden met een Certificate(s) of Good Conduct (CGC). Dit is een bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager geen strafrechtelijke veroordelingen heeft in de landen waar hij/zij ná het behalen van het beroepsdiploma langer dan drie maanden gewerkt heeft. Het certificaat mag niet ouder zijn dan drie maanden en moeten origineel of een gewaarmerkte kopie zijn. Dit certificaat kan meestal opgevraagd worden bij het ministerie van Justitie of het ministerie van Binnenlandse Zaken in het betreffende land. Uit Nederland hoeft iemand geen VOG te overleggen, dit geldt enkel voor buitenlandse werkervaring.

3. Een curriculum vitae
De cv geeft meer informatie over de landen waar de aanvrager eerder gewerkt heeft in het beroep.

TMS-certificaat
Ook een gewaarmerkte kopie van het TMS-certificaat moet per post aangeleverd worden.

Na je aanmelding ontvang je zo spoedig mogelijk een brief van het BIG-register, waarin staat aangegeven welke documenten je nog moet aanleveren.

Hoofdsponsoren

Subsponsoren

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl